نمایش خبر
آرمان امروز
> ایلنا : معاون آموزشی وزارت علوم شروط این وزارتخانه برای ورود دانشجویان ایرانی از خارج به داخل کشور را تشریح کرد.
> ایلنا : معاون آموزشی وزارت علوم شروط این وزارتخانه برای ورود دانشجویان ایرانی از خارج به داخل کشور را تشریح کرد .
مجتبی شریعتی نیاسر در پاسخ به سوالی درباره شرایط ورود دانشجویان ایرانی از خارج به داخل کشور با توجه به درخواست ها در این زمینه بعد از بالا رفتن نرخ ارز گفت : ما شرایط را به همه دانشگاه ها ابلاغ کردیم و اطلاعیه ای هم در زمینه چگونگی شرایط بازگشت و نحوه ثبت نام دانشجویان ایرانی که در خارج از کشور درس می خوانده اند ، ارائه شده است .
او در این باره توضیح داد : کسانی که حداقل یک ترم در دانشگاه های خارج از کشور درس خوانده باشند ، می توانند به داخل کشور بیایند ، البته آن دسته از دانشجویانی که در دانشگاه های معتبر تحصیل کرده اند و منظور از دانشگاه معتبر هم دانشگاهی است که شاخص های وزارت علوم را داشته باشند .
شریعنی نیاسر خاطرنشان کرد : راه ورود این دانشجویان به داخل نیز از دو مسیر است؛ یک راه به این صورت است که دانشجویان می توانند؛ مستقیما به دانشگاه مورد نظر خود مراجعه کنند و در صورتی که دانشگاه آنها را پذیرفت ، اطلاعات و مشخصات دانشجو را به ما می دهند و ما بررسی می کنیم که آیا این فرد مورد تایید برای ثبت نام در دانشگاه مذکور هست یا خیر؟ او در خصوص روش دوم ثبت درخواست این دسته از دانشجویان بیان کرد : روش دیگر به این صورت است که دانشجویان می توانند از طریق سامانه ای که در معاونت دانشجویی تعریف شده ، درخواست خود را وارد سامانه کنند و هر دو وجه امکان پذیر است ، ولی در هر صورت تصمیم نهایی را معاونت دانشجویی وزارتخانه می گیرد .
به گزارش ایلنا ، معاون آموزشی وزارت علوم تاکید کرد : البته این تصمیم در رابطه با بازگشت دانشجویان ایرانی فقط تا پایان سال 97 اجرایی می شود و بعد از سال 97 کسی مشمول این قانون نمی شود .
فعلا هیچ آماری از اینکه چه تعداد دانشجو از خارج کشور به ایران بازگشته اند ، نداریم .