نمایش خبر
> پس از رایزنی های انجام شده دانشگاه فردوسی مشهد با دانشگاه سوربن فرانسه و موافقت وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، دانشگاه فردوسی مشهد از سال تحصیلی 98 1397 دوره دکتری ادبیات فرانسه را با همکاری دانشگاه سوربن فرانسه برگزار می کند .
> بر اساس این موافقت برای سال جاری 3 دانشجو پذیرش خواهد شد و دانشجویان پذیرفته شده یک سال از دوره تحصیلی خود را در دانشگاه سوربن فرانسه پشت سر خواهند گذاشت و در پایان مدرک دکتری مشترک از سوی دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه سوربن دریافت خواهند کرد .
بر اساس توافق صورت گرفته دوره آموزشی در دانشگاه سوربن رایگان خواهد بود و دانشجویان از امکانات اقامتی آن دانشگاه بهره مند خواهند شد .
یادآور می شود دانشگاه فردوسی مشهد از معدود دانشگاه های کشور است که موفق به برگزاری دوره های مشترک با دانشگاه های معتبر بین المللی است و از سال 1396 دوره دکتری مشترک دیگری در رشته مدیریت گرایش رفتار سازمانی با دانشگاه ورشو لهستان برگزار کرده است .
پایان پیام/.