نمایش خبر
روزنامه آوای خراسان جنوبی
> طی حکمی از سوی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری سیدحجت هاشمی به عنوان سرپرست دانشگاه صنعتی بیرجند منصوب شد .
> طی حکمی از سوی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری سیدحجت هاشمی به عنوان سرپرست دانشگاه صنعتی بیرجند منصوب شد .
به گزارش تسنیم ، منصور غلامی طی حکمی سید حجت هاشمی را به عنوان سرپرست دانشگاه صنعتی بیرجند منصوب کرد .
هاشمی ، عضو هیئت ممیزه دانشگاه بیرجند از سال 1391 تا 1393 ، رئیس کمیسیون تخصصی مهندسی دانشگاه بیرجند از سال 1391 تا 1393 ، مسئول پژوهشی دانشکده مهندسی دانشگاه بیرجند (سال 1376) ، مدیر پژوهشی دانشگاه بیرجند (سال 77 78) و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه بیرجند (88 تا 90) بوده است .