نمایش خبر
روزنامه آفرینش
> معاون وزیر علوم : اختصاص صدردصدی بودجه دانشگاه ها تا پایان سال جاری معاون اداری مالی وزارت علوم گفت : بر اساس قول سازمان برنامه و بودجه و مجموعه دولت ، بودجه دانشگاه ها تا پایان سال به صورت صددرصد اختصاص خواهد یافت .
> معاون وزیر علوم : اختصاص صدردصدی بودجه دانشگاه ها تا پایان سال جاری معاون اداری مالی وزارت علوم گفت : بر اساس قول سازمان برنامه و بودجه و مجموعه دولت ، بودجه دانشگاه ها تا پایان سال به صورت صددرصد اختصاص خواهد یافت .
محمدتقی نظرپور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اختصاص بودجه دانشگاهها گفت : تخصیص بودجه دانشگاه ها تا الان 40 درصد بوده و بایستی تا شش ماه دوم سال ، 50 درصد پرداخت می شد .
وی ادامه داد : به ما قول داده شده است با توجه به اینکه آغاز سال تحصیلی جدید پیش رو است قبل از مهرماه دو تا سه درصد بودجه دانشگاهها نیز پرداخت شود تا دانشگاهها بتوانند این شرایط بحرانی را پشت سر بگذارند .
معاون اداری مالی وزارت علوم افزود : هم مجموعه دولت و هم سازمان برنامه و بودجه به ما قول دادند تا انتهای سال جاری صد درصد بودجه را به دانشگاه ها اختصاص دهند .
به گزارش مهر ، برخی از روسای دانشگاههای بزرگ اعلام کرده بودند تا نیمه اول سال جاری بودجه 97 دانشگاه ها تا میزانی که باید اختصاص نیافته و این مسئله دانشگاهها را با مشکل مواجه کرده است .