نمایش خبر
خراسان
> رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی گفت : با برگزاری آزمون اختصاصی جذب طلاب شیعه و سنی ، در سه مقطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا ، حدود 600 طلبه ، در قالب 14 رشته محل ، در این دانشگاه جذب می شوند.
> رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی گفت : با برگزاری آزمون اختصاصی جذب طلاب شیعه و سنی ، در سه مقطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا ، حدود 600 طلبه ، در قالب 14 رشته محل ، در این دانشگاه جذب می شوند .
به گزارش ایرنا ، حجت الاسلام محمد حسین مختاری گفت : علاوه بر جذب دانشجویان این دانشگاه ، از طریق آزمون سراسری دانشگاه ها ، در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا ، برای جذب طلاب شیعه و اهل سنت نیز ، در استان های قم ، کردستان ، هرمزگان و سیستان و بلوچستان ، مجوز برگزاری آزمون اختصاصی صادر شده است .
مختاری گفت : پذیرش دانشجویان طلبه شیعه و سنی ، در استان های گلستان و بوشهر هم ، به تازگی به آمار دیگر استان های برگزار کننده آزمون اختصاصی مذکور ، اضافه شده است .
رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی در ادامه خاطرنشان کرد : برای طلاب مدارس علوم دینی اهل سنت که فاقد مدرک سطح یک یا دو هستند ، امتیاز ویژه ای در نظر گرفته شده است؛ این عده از طلاب درصورت موفقیت در آزمون جذب اختصاصی دانشگاه مذاهب اسلامی ، می توانند با شرکت در آزمون مجدد دانشگاه ، مدرک مورد تایید شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت را دریافت کنند .
به گفته رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی ، طلاب اهل سنت ، در صورت قبولی در آزمون اختصاصی ، از شهریه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور و شرایط خاص مزایای بورسیه این شورا ، بهره مند خواهند شد .
به گفته مختاری ، طلاب تحت پوشش شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت ، مجاز به شرکت در این آزمون مجدد هستند .
رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی یادآور شد : براساس مجوز وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و با نظارت سازمان سنجش آموزش کشور ، این دانشگاه از میان طلاب حوزه های علمیه شیعه و مدارس علوم دینی اهل سنت ، از طریق آزمون اختصاصی ، در سال تحصیلی 98 97 در سه مقطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا دانشجو می پذیرد .
مختاری با تشریح رشته محل های آزمون جذب اختصاصی دانشگاه مذاهب اسلامی ، در سال تحصیلی 98 97 ، اظهارکرد : در مقطع کارشناسی ، رشته های فقه و حقوق امامیه ، فقه و حقوق شافعی ، فقه و حقوق حنفی؛ در مقطع کارشناسی ارشد رشته های فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی ، فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی ، تاریخ اسلام ، فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی و در مقطع دکترای رشته تاریخ اسلام آزمون برگزار می شود .