نمایش خبر
روزنامه فرهیختگان
> 2 رئیس دانشگاه حسین سیمائی صراف ، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم در این باره گفته است : «در دوره وزارت دکتر غلامی هیچ بازنشسته ای رئیس دانشگاه نشده است .
> 2 رئیس دانشگاه حسین سیمائی صراف ، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم در این باره گفته است : «در دوره وزارت دکتر غلامی هیچ بازنشسته ای رئیس دانشگاه نشده است .
از روسای دانشگاه ها دو نفر بازنشسته هستند که از دوره های قبل منصوب شده اند .
» در این زمینه با وجود اینکه وزیر علوم گفته است تنها یکی از این دو نفر مشمول قانون هستند ، به نظر می رسد با قانون جدید هر دوی این افراد باید پست ریاست دانشگاه را تحویل دهند .