نمایش خبر
دنیای اقتصاد
> باشگاه خبرنگاران جوان نوشت : منصور غلامی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری با اشاره به افزایش کپی برداری از پایان نامه بین دانشجویان اظهار کرد : این موضوع در حال پیگیری است .
وی با بیان اینکه کپی برداری از پایان نامه ها در دانشگاه های دولتی وجود ندارد ، گفت : متاسفانه این مساله در مراکز غیردولتی اتفاق می افتد .
> بررسی پایان نامه های تقلبی باشگاه خبرنگاران جوان نوشت : منصور غلامی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری با اشاره به افزایش کپی برداری از پایان نامه بین دانشجویان اظهار کرد : این موضوع در حال پیگیری است .
وی با بیان اینکه کپی برداری از پایان نامه ها در دانشگاه های دولتی وجود ندارد ، گفت : متاسفانه این مساله در مراکز غیردولتی اتفاق می افتد .
کلمات کلیدی : علوم تحقیقات و فناوری کپی برداری نامه پایان تقلبی.