نمایش خبر
روزنامه ایران
> معاون آموزشی وزیر علوم اعلام کرد : تحصیل همزمان برای تمام زیرنظام های آموزش عالی مجاز شد .
> معاون آموزشی وزیر علوم اعلام کرد : تحصیل همزمان برای تمام زیرنظام های آموزش عالی مجاز شد .
دانشگاه های آزاد ، غیرانتفاعی و پیام نور در صورت احراز شرایط اولیه می توانند تحصیل همزمانداشته باشند .
مجتبی شریعتی نیاسر دیروز در نشست خبری در وزارت علوم با اشاره به آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها گفت : اختیارات زمان آغاز سال تحصیلی به دانشگاه ها واگذار شده است ، برخی از دانشگاه ها از هفته گذشته و برخی نیز از فردا بر اساس شرایط اقلیمی و جغرافیایی خود سال تحصیلی را آغاز می کنند .
آیین نامه آموزشی یکپارچه به دانشگاه ها ابلاغ شده است و برخی از اختیارات آموزشی به دانشگاه ها واگذار شده و دانشگاه ها موظف شده اند شیوه نامه مواردی که به آنها تفویض شده را تدوین کرده و به وزارت علوم ارائه دهند .
معاون آموزشی وزیر علوم افزود : سال تحصیلی جدید را با طرح سال مهارت افزایی و ارتقای اشتغال پذیری تعریف کرده ایم و طرحی به دانشگاه ها در چهار بند ابلاغ شده است که توجه به ضرورت دروس عملی و کاربردی در دوره کارشناسی ، تقویت و تعریف دروس اختیاری برای دانش آموزان تا دو درس اختیاری متناسب با نیاز بازار و نوع رشته به صورت رایگان به دانشجویان ارائه شود .
وی افزود : برای حمایت از این طرح دو برنامه داریم ، به دانشگاه ها اجازه داده شده است با تصویب هیأت امنا دو درصد از درآمدهای اختصاصی دانشگاه ها به مهارت افزایی دانشجویان کارشناسی اختصاص داده شود .
همچنین تأمین اعتباری با موافقت سازمان برنامه و بودجه درنظر گرفته شده که به موجب آن 140 میلیارد تومان برای کمک به دانشگاه هایی که در مهارت افزایی نقش دارند ، ارائه شود .
مهلت ثبت نام برای مؤسسات غیرانتفاعی از امروز به مدت یک ماه تمدید می شود .
دانشگاه آزاد نیز از 24 شهریورماه ثبت نامش را تمدید کرده بود .