نمایش خبر
> دانشجویان دانشگاه پیام نور خراسان رضوی از این پس می توانند شهریه خود را به صورت اقساطی پرداخت کنند .
> به گزارش قدس آنلاین ، رئیس دانشگاه پیام نور خراسان رضوی گفت : زمینه پرداخت اقساطی شهریه بهتسهیل پرداخت شهریه دانشگاه های پیام نور خراسان رضوی سه طریق توسط دانشجویان مقاطع کارشناسی تا دکترا در این دانشگاه فراهم شده است .
عزیزالله نژادعلی افزود : درشیوه اول پرداخت ، دانشجویان در ابتدای نیمسال شهریه ثابت را به طور کامل و شهریه متغیر را تا پایان نیمسال به صورت اقساط سه ماهه پرداخت می کنند .
وی گفت : در شیوه دوم ، صندوق رفاه دانشجویان هر سال بودجه ای را در اختیار دانشگاه پیام نور قرار می دهد که بر این اساس به دانشجویان مقطع کارشناسی در هر نیمسال سه میلیون ریال ، مقطع کارشناسی ارشد 15 میلیون ریال و مقطع دکترا 25 میلیون ریال تسهیلات با دوره بازپرداخت 9 ماهه اختصاص می یابد .
نژادعلی افزود : شیوه سوم که امسال برای اولین بار اجرا می شود ، پرداخت تسهیلات با کارمزد 2 درصد از بانک انصار است که در هر نیمسال برای دانشجویان مقطع کارشناسی هشت میلیون و 500 هزار ریال ، مقطع کارشناسی ارشد 25 میلیون ریال و مقطع دکترا 75 میلیون ریال پرداخت می شود .
منبع : صداو سیما انتهای خبر/.