نمایش خبر
وطن امروز
> درخواست از عارف برای بررسی پرونده تحصیلی «حسین فریدون» بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی طی نامه ای از محمدرضا عارف ، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درخواست کرد پرونده تحصیلی «حسین فریدون» را بررسی کند .
> درخواست از عارف برای بررسی پرونده تحصیلی «حسین فریدون» بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی طی نامه ای از محمدرضا عارف ، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درخواست کرد پرونده تحصیلی «حسین فریدون» را بررسی کند .
در این نامه خطاب به عارف آمده است : «همانطور که مستحضر هستید چندی پیش قرار بود جلسه دفاع دکترای حسین فریدون در دانشکده علوم سیاسی و اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی برگزار شود که به دلیل عدم حضور چند تن از اساتید داور ملغی شد .
این اساتید علت عدم حضور خود را ضعف بیش از حد رساله دکترای ایشان ، بیان کردند .
این اتفاق ، به رغم تمایل دست اندرکاران با جنجال رسانه ای همراه گشت و عکس العمل اقشار مختلف مردم؛ سیاسیون و علی الخصوص جامعه علمی کشور را به همراه داشت .
سابق بر این نیز صحت و سقم پرونده تحصیلی ایشان محل سوال و کشمکش بوده و در آخر نیز به رغم ارجاع به مجلس عملا گامی در جهت شفاف سازی آن برداشته نشد و همچنان مسکوت مانده است .
حال نیز با طرح دوباره آن ، مخالفان زیادی لب به اعتراض گشودند که این یعنی هنوز پرونده حسین فریدون بسته نشده و در هاله ای از ابهام است .
دانشجویان انقلابی دانشگاه شهید بهشتی به دلیل عدم پاسخگویی مسؤولان دانشگاه و بی توجهی آنان به این امر از جنابعالی خواستار پیگیری رفع ابهام از روند تحصیلی حسین فریدون ، رسیدگی عادلانه آن در مجلس و در صورت احراز تخلف ، برخورد قضایی با متخلف هستند» .