نمایش خبر
مهر
14:24
> رئیس دانشگاه محقق اردبیلی از تصویب آئین نامه انتخاب رساله و پایان نامه برتر دانشجویی در این دانشگاه خبر داد و گفت : رساله ها و پایان نامه های برتر دانشجویی انتخاب و تشویق خواهند شد .
> به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه محقق اردبیلی ، عزیز حبیبی با اشاره به تصویب آئین نامه انتخاب رساله و پایان نامه برتر دانشجویی در دانشگاه محقق اردبیلی ، گفت : به منظور تشویق دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه و ارتقای سطح علمی و کاربردی پایان نامه ها ، همزمان با هفته پژوهش در آذر ماه هر سال ، رساله ها و پایان نامه های برتر دانشجویی انتخاب خواهند شد .
وی با اشاره به شرایط احراز رساله و پایان نامه برتر دانشجویی ، افزود : حل یکی از مشکلات کشور در قالب رساله و یا پایان نامه با تائید بی قید و شرط دستگاه اجرایی استفاده کننده ، چاپ یا پذیرش حداقل سه مقاله علمی – پژوهشی مستخرج از رساله دکتری ، چاپ یا پذیرش حداقل یک مقاله علمی پژوهشی مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد ، ابداع ، اختراع یا ثبت اثر هنری مستخرج از پایان نامه یا ارسال با تائید مراجع ذیصلاح و ارائه کرسی های نظریه پردازی ، نقد و مناظره مصوب مراجع ذیصلاح و مستخرج از پایان نامه یا رساله پنج شرطی هستند که پایان نامه یا رساله دانشجویان داوطلب با داشتن یکی از این شرایط می تواند منتخب شود .
وی ادامه داد : سه پایان نامه در دوره کارشناسی ارشد و دو رساله دکتری از هر گروه علمی(هر کدام از گروه های چهارگانه علوم پایه ، فنی و مهندسی ، علوم انسانی و کشاورزی و منابع طبیعی) انتخاب خواهد شد .