نمایش خبر
وزارت علوم
16:28
> دانشگاه های شهرکرد و اکسترمادورای اسپانیا باهدف تبادل علمی و آموزشی و توسعه همکاری های پژوهشی ، تفاهم نامه همکاری های مشترک امضا کردند .
> به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه شهرکرد ، به همت دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه شهرکرد تفاهم نامه همکاری و تبادلات علمی مشترک بین دانشگاه شهرکرد و دانشگاه اکسترمادورای اسپانیا ، به منظور توسعه تبادلات علمی_ آموزشی و همکارهای پژوهشی ، به صورت غیرحضوری به امضای دکتر سعید کریمی سرپرست دانشگاه شهرکرد و پروفسور سگوندو پریز دوران رئیس دانشگاه اکسترمادورا رسید .
این تفاهم نامه باهدف تبادل علمی و آموزشی و توسعه همکاری پژوهشی درزمینه تبادل استاد و دانشجو ، اجرای طرح های پژوهشی مشترک ، برگزاری همایش ، کارگاه ، کنفرانس مشترک ، تسهیل روند اعطای فرصت های مطالعاتی و تبادل منابع کتابخانه ای ، ظرفیت سازی علمی متقابل به امضا رسیده است .
از مهم ترین دستاوردهای این تفاهم نامه 4 ساله تمرکز ویژه بر بحث تبادل دانشجو وراه اندازی دوره های دکترای مشترک ترددی می باشد و در قالب این تفاهم نامه دو دانشگاه می توانند در اجرای دوره¬های مشترک بین ¬المللی و اولین دوره دکترای مشترک بین دانشگاه شهرکرد و یک دانشگاه اروپایی همکاری موفقیت آمیزی داشته باشند .
دکترای ترددی دوره ای است که رساله دکترای آن در دو کشور تهیه می شود و دو استاد راهنمای ایرانی و خارجی بر آن نظارت دارند و دانشجو در دو دانشگاه ثبت نام و رساله با قراردادی که به امضای دو دانشگاه می رسد ، به طور رسمی اجرایی می شود .
س .
س 51/ ر .
ب 45.