نمایش خبر
ایلنا
14:51
> معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم از ابلاغ شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در جامعه و صنعت خبر داد و گفت : برای تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی که از ابتدای سال 1398 دوره پیمانی یا رسمی آزمایشی را آغاز می کنند ، گذراندن فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت الزامی است .
> معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم از ابلاغ شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در جامعه و صنعت خبر داد و گفت : برای تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی که از ابتدای سال 1398 دوره پیمانی یا رسمی آزمایشی را آغاز می کنند ، گذراندن فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت الزامی است .
به گزارش ایلنا ، برومند با اعلام این خبر اظهار داشت : این شیوه نامه در راستای برقراری ارتباط قوی و منسجم میان دانشگاه یا پژوهشگاه با بخش های جامعه و صنعت در همه حوزه های علمی و عملیاتی کردن یافته های اعضای هیئت علمی و آشنایی آنان با نیازهای واقعی صنعت و جامعه تدوین شده است .
وی افزود : فرصت های مطالعاتی اعضای هیئت علمی مؤسسه در جامعه و صنعت زمینه مناسبی را برای ارتقای توانمندی ها و مهارت های آنان در کسب دانش بومی و انتقال یافته های پژوهشی به جامعه فراهم می سازد .
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم تصریح کرد : مطابق با این شیوه نامه ، در طی فرصت مطالعاتی ، عضو هیئت علمی در واحد عملیاتی دولتی یا غیردولتی (شامل بخش های صنعتی ، اجتماعی و فرهنگی ، اقتصادی ، خدماتی و کشاورزی) یا مراکز پژوهشی مرتبط با صنایع و رشته های فعال مؤسسه حضور می یابد؛ به منظور حفظ انسجام و جلوگیری از بروز مشکل در وظایف واحدهای سازمانی در مؤسسه باید ظرفیت اعزام اعضای هیئت علمی به گونه ای تعیین شود که خللی به وظایف آموزشی و پژوهشی مؤسسه وارد نشود .
برومند با بیان اینکه این شیوه نامه از ابتدای سال 1398 لازم الاجراست افزود : بر اساس بندهای «د» ماده 12 و 14 آیین نامه استخدامی برای تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی که از ابتدای سال 1398 دوره پیمانی یا رسمی آزمایشی را آغاز می کنند گذراندن فرصت مطالعاتی درجامعه و صنعت الزامی است .
وی خاطرنشان کرد : بر اساس این شیوه نامه دوره فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت برای اعضای هیئت علمی در دوره پیمانی دست کم 6 ماه تمام وقت یا 12 ماه نیمه وقت و در دوره رسمی آزمایشی 3 ماه تمام وقت یا 6 ماه نیمه وقت است .
کمک به افزایش شناخت اعضای هیئت علمی مؤسسه ها از فضای کار واقعی در جامعه و صنعت ، تقویت ارتباط مؤسسه با جامعه و صنعت ، همچنین گسترش همکاری های پایداری علمی و پژوهشی بین مؤسسه و واحد عملیاتی ، استفاده مفید و مؤثر از امکانات ، آزمایشگاه ها و تجهیزات واحدهای عملیاتی ، جهت دهی به پژوهش های مؤسسه و گسترش دانش و فناوری کاربردی مورد نیاز جامعه و صنعت و انتقال و ترویج یافته های جدید دانش و فناوری مؤسسه به جامعه و صنعت با هدف ارتقای توان علمی و فنی واحدهای عملیاتی برخی از اهداف این شیوه نامه است .