نمایش خبر
مهر
15:50
> رئیس دانشگاه صنعتی امیر کبیر گفت : در سه سال گذشته ، تعداد مقاله های مشترک این دانشگاه با استادان خارجی از 518 به 890 مقاله افزایش پیدا کرده است .
> به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، سیداحمد معتمدی در نخستین نشست مشترک هم اندیشی علمی بین المللی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با استادانی از دانشگاه های لهستان ، فرانسه ، آلمان ، ایتالیا ، ترکیه ، سوریه ، آمریکا ، کانادا ، الجزایر ، ژاپن و ایرانیان مقیم خارج از کشور گفت : خوشبختانه دانشگاه های کشور از جمله دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال های اخیر در در راستای فعالیت های بین المللی حرکت خوبی را داشته اند .
وی افزود : دانشگاه های کشور در سال 2017 بر اساس آمار جهانی ، رتبه نخست را در توسعه علم در جهان کسب کرده اند و مقام شانزدهم را دارند .
به گفته رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، این دانشگاه در بین 13 دانشگاه برتر کشور قرار دارد .
معتمدی گفت : دانشگاه صنعتی امیرکبیر با 14 هزار دانشجو که بیش از نیمی از آنها در مقطع تحصیلات تکمیلی هستند با تولید 4 .
18 مقاله به ازای هر استاد که رقم بسیار خوبی در شاخص های جهانی است مقام نخست را در بین دانشگاه های کشور داشته است .
وی خاطرنشان کرد : در سه سال گذشته ، تعداد مقاله های مشترک این دانشگاه با استادان خارجی از 518 به 890 مقاله افزایش پیدا کرده و استنادات این مقاله نیز رشد یافته است .
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر اظهار داشت : در رتبه بندی های بین المللی نیز دانشگاه صنعتی امیرکبیر از جهت های مختلف از جمله امتیازی که مربوط به روابط بین الملل دانشگاه می شود بیش از 2برابر در سال 2018 نسبت به 2017 رشد دارد .