نمایش خبر
مهر
14:48
> معاون پژوهش و فناوری دانشگاه پیام نور از اخذ درجه علمی – پژوهشی برای دو نشریه به زبانهای عربی و انگلیسی در حوزۀ پژوهش دانشگاه خبر داد .
> به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم ، محمد علی کریمی با اشاره به اخذ درجه علمی – پژوهشی برای دو نشریه به زبانهای عربی و انگلیسی در حوزۀ پژوهش گفت : اولین نشریۀ دانشگاه به زبان عربی با عنوان «دراسات حدیثه فی نهج البلاغه» ، به مدیرمسئولی علیرضا دل افکار و سردبیری محمدعلی آذرشب و همچنین اولین نشریۀ انگلیسی زبان در حوزۀ علوم ریاضی با عنوان «Control and Optimization in Applied Mathematics» از شمارۀ اول به مدیرمسئولی خدیجه احمدی آملی و سردبیری عقیله حیدری موفق به اخذ درجۀ علمی – پژوهشی شدند .
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه پیام نور از دانشگاهیان پیام نور در خواست کرد ، با ارسال مقالات علمی – پژوهشی و تقویت کیفیت نشریات در ارتقاء جایگاه پژوهشی دانشگاه مشارکت کنند .