نمایش خبر
دانا
08:58
> عضو کمیسیون آموزش مجلس با تاکید بر اینکه حذف کنکور برای رشته های خاص و پرطرفدار غیرممکن است ، گفت : برای سنجش و گزینش متقاضیان ورود به دانشگاه بایستی علاوه بر نتایج امتحانات نهایی فیلتر دیگری مانند کنکور در نظر گرفته شود .
> به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حبیب اله دهمرده در گفتوگو با خانه ملت با اشاره به تصمیم شورای سنجش و پذیرش در رابطه با تاثیر قطعی 20 درصدی سوابق تحصیلی در کنکور سال 98 ، گفت : از آنجایی که آموزش و پرورش تاکنون زیرساختهای لازم برای برگزاری امتحانات نهایی استاندار را آماده نکرده نمیتوان تاثیر قطعی معدل در کنکور را اعمال کرد .
حذف کنکور برای رشتههای خاص و پرطرفدار غیرممکن است نماینده مردم زابل ، زهک و هیرمند در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کیفیت آموزشی در نقاط مختلف کشور متفاوت است و عدالت آموزشی برقرار نیست ، افزود : علیرغم اینکه نمایندگان با حذف کنکور موافق هستند اما برای برخی از رشتههای خاص که پرطرفدار است نمیتوان آزمون سراسری را حذف کرد .
برای سنجش و گزینش متقاضیان ورود به دانشگاه بایستی علاوه بر نتایج امتحانات نهایی فیلتر دیگری مانند کنکور در نظر گرفته شود این نماینده مردم در مجلس بیان کرد : در رشته های پرطرفدار مانند رشته پزشکی که ظرفیت داشگاه محدود است و از سوی دیگر تعداد بسیاری از دانش آموزان توانستهاند نمره کامل به دست آورند چگونه می توان براساس نتیجه امتحانات و نمرات ، افراد را برای ورود به دانشگاه برگزید بنابراین بجز در نظر گرفتن نتیجه امتحانات بایستی فیلتر دیگری برای سنجش داوطلبان در نظر گرفت .
تاثیر قطعی معدل در کنکور ارتباطی با قانون قانون سنجش و پذیرش ندارد وی با بیان اینکه قانون سنجش و پذیرش در حال حاضر در حال اجراست و تاثیر قطعی معدل در کنکور ارتباطی با این قانون ندارد ، اظهار کرد : 80 درصد ظرفیت رشتههای دانشگاهی براساس سوابق تحصیلی تکمیل می شود و خواسته قانونگذار تحقق پیدا کرده است .
عضو کمیسیون آموزش ، تحقیقات و فناوری مجلس با تاکید بر اینکه از طریق معدل نمیتوان دانشجو را برای ورود به دانشگاه پذیرفت ، خاطرنشان کرد : برای جلوگیری از تضییع حقوق افراد باید برای رشته های پرطرفدار علاوه بر معدل فیلتر دیگری نیز برای سنجش و ارزیابی توانایی متقاضیان ورود به دانشگاه تعریف شود .
تاثیر قطعی معدل در کنکور به دانش آموزان المپیادی آسیب میزند دهمرده با بیان اینکه براساس کارشناسی های صورت گرفته تاثیر قطعی معدل در کنکور به دانش آموزان المپیادی آسیب میزند و از قبولی آنان در رشته های متناسب با تواناییشان جلوگیری می کند ، عنوان کرد : نمی توان بی سبک و سیاق معدل تاثیر قطعی معدل در کنکور را اعمال کرد .
آیا جذب دانشجو توسط دانشگاهها در کشور ما عملی است؟ وی در پاسخ به اینکه آیا جذب دانشجو توسط دانشگاهها در کشور ما عملی است ، توضیح داد : در دوره های دکتری تا حدودی زیادی این اختیارات به دانشگاه ها داده شده اما در مقطع کارشناسی ارشد و کارشناسی این کار باید با تامل و بررسی انجام شود .
مورد اعتماد ترین آزمون برای جذب دانشجو آزمونی است که سازمان سنجش برگزار می کند عضو کمیسیون آموزش ، تحقیقات و فناوری مجلس ادامه داد : در دورهای این نوع گزینش در مقطع کارشناسی ارشد اعمال شد اما از آنجایی که نحوه اجرا مناسب نبود ادامه پیدا نکرد مناسب ترین و مورد اعتمادترین راه آزمونی است که سازمان سنجش برگزار میکند .
بیشتر بخوانید :.