نمایش خبر
وزارت علوم
10:35
> دکتر منصورغلامی ، وزیر علوم تحقیقات و فناوری در راس هیاتی برای حضور در پانزدهمین اجلاس علم و فناوری در جامعه که با حضور شینزو آبه نخست وزیر ژاپن برگزار می شود ، وارد کیوتوی ژاپن شد .
> به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم ، برگزاری میزگرد وزیران علوم و فناوری با شرکت وزرای علوم 20 کشور به ریاست وزیر علوم و فناوری ژاپن وبا سخنان کوچی امی رئیس پانزدهمین اجلاس علم و فناوری از جمله برنامه های مهم این سفر بود .
دکتر غلامی در این میزگرد به ارائه گزارشی از روند علم و فناوری و دستاوردهای آن و توسعه دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی در سطح کشور پرداخت .
وی همچنین بر ضرورت بین المللی سازی آموزش ، انجام مبادلات دانشگاهی و علمی بدون محدودیت برای توسعه علم و فناوری و تحقق جهش علمی و چرخش مغزها ، انتقال بین المللی علوم میان دانشمندان و فناوران و برداشتن مرزها ومحدودیت های موجود برای تحقق توسعه پایدار تاکید کرد .
وی گفت : علم و دانش پدیده ای بین المللی است که متعلق به همه مردم در سراسر جهان است و تحمیل تحریم و محدودیت های علمی و اقتصادی در تباین با حقوق بشر و توسعه پایدار قرار داشته و برای ما قابل قبول نیست .
در ادامه برنامه های این اجلاس و پس از اتمام " میزگرد وزرای علوم و فناوری جهان" که به دنبال دستیابی به توسعه پایدار در جهان با استفاده از علم و فناوری است ، دکتر غلامی در نشست "تغییرات آب و هوا" سخنرانی می کند .
ر .
ب 45/ ع .
ع 57.