نمایش خبر
ایلنا
09:21
> معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی از اعطای رتبه علمی پژوهشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری به سه نشریه دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد .
> معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی از اعطای رتبه علمی پژوهشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری به سه نشریه دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد .
به گزارش ایلنا ، بیژن رنجبر ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی گفت : با تلاش دست اندرکاران مجلات علمی دانشگاه ، سه عنوان دیگر از نشریات دانشگاه آزاد اسلامی در جلسه مورخ 97/6/21 کمیسیون تایید اعتبار علمی نشریات کشور موفق به دریافت رتبه علمی پژوهشی از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری شدند .
وی با بیان اینکه نشریهJournal of Electrical Engineering Majlesi واحد شهر مجلسی یکی از نشریاتی است که موفق به دریافت رتبه پژوهشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری شده است ، گفت : این نشریه به سردبیری دکتر فرید رزازی و مدیرمسئولی دکتر محسن عشوریان در تاریخ 85/12/03 از کمیسیون بررسی و تائید مجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی مجوز انتشار دریافت کرده و تاکنون 42 شماره از این مجله منتشر و در اختیار پژوهشگران قرار گرفته است .
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی افزود : این مجله در پایگاه بین المللی Scopus نیز نمایه شده است .
علاقمندان می توانند به منظور ارسال یا دسترسی به مقاله به آدرس سامانه مجله به نشانی www .
mjee .
org مراجعه کنند .
رنجبر با بیان اینکه دومین نشریه که توانسته رتبه پژوهشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری را دریافت کند ، نشریه Journal of System Management واحد شیراز است ، اظهار داشت : این نشریه به سردبیری دکتر سیدمحمد سیدحسینی و مدیرمسئولی دکتر سیدجواد ایرانبان در تاریخ 83/11/01 از کمیسیون بررسی و تائید مجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی مجوز انتشار دریافت کرده و تاکنون 15 شماره از این مجله منتشر و در اختیار پژوهشگران قرار گرفته است .
وی خاطر نشان کرد : علاقمندان می توانند به منظور ارسال یا دسترسی به مقاله به آدرس سامانه مجله به نشانی sjsm .
iaushiraz .
ac .
ir مراجعه کنند .
رنجبر ادامه داد : نشریه Advances in Mathematical Finance and Application واحد اراک به سردبیری دکتر محمد ایزدی خواه و مدیرمسئولی دکتر مجید زنجیردار سومین نشریه ای است که توانسته رتبه پژوهشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری را دریافت کند .
این نشریه در تاریخ 94/12/26 از کمیسیون بررسی و تائید مجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی مجوز انتشار دریافت کرده و تاکنون 8 شماره از این مجله منتشر و در اختیار پژوهشگران قرار گرفته است .
علاقمندان می توانند به منظور ارسال یا دسترسی به مقاله به آدرس سامانه مجله به نشانی amfa .
iau arak .
ac .
ir مراجعه کنند .
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر دانشگاه آزاد اسلامی دارای 387 مجله علمی است که از این تعداد 112 مجله موفق به دریافت رتبه علمی پژوهشی و علمی ترویجی از وزارتین علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی شده اند ، گفت : همچنین 15 مجله علمی در پایگاه بین المللی Scopus ، یک مجله در پایگاه بین المللی ISI JCR ، 13 مجله ISI WOS ESCI ، 2 مجله ISI listed و یک مجله در پایگاه PubMed نمایه هستند .