نمایش خبر
ایسنا
09:54
> معاون پژوهشی دانشگاه لرستان با تاکید بر هزینه بر بودن برخی پژوهش ها ، اظهار کرد : باید دستگاه های اجرایی اعتماد و اعتقاد درستی به پژوهش داشته باشند تا کارها به سرانجام برسد .
> دکتر محمد فیضیان در گفت وگو با ایسنا ، بیان کرد : برای حمایت از دانشجویان تحصیلات تکمیلی به ویژه دکتری که پایان نامه های هزینه بر دارند پژوهانه را از دو به چهار میلیون تومان افزایش داده ایم و دانشجویان رشته هایی مانند کشاورزی ، زمین شناسی ، شیمی ، بیوتکنولوژی و زیست می توانند برای تامین هزینه های پژوهش خود از این حمایت ها استفاده کنند؛ چنانچه هزینه پژوهش آنها بیشتر شود نیز می توانند از گرنت استاد راهنما استفاده کنند .
وی تاکید کرد : هزینه های برخی پایان نامه ها بین 50 تا 100 میلیون تومان است .
باید برای تامین این هزینه ها بین پژوهشگران و دستگاه های اجرایی همکاری ایجاد شود .
فیضیان اضافه کرد : با همکاری موسسه خاک شناسی تهران و دانشگاه لرستان پایان نامه ای که در مورد خاک های دلیجان و گلپایگان بود انجام دادیم که بخش عمده ای از هزینه ها را موسسه خاک شناسی تهران تقبل کرده است .
وی گفت : کارهای بیولوژیک را روی محصول لوبیا در دست اقدام داریم؛ با توجه به اینکه لرستان دومین استان از لحاظ تولید این محصول بوده این کار در حال انجام است .
معاون دانشگاه لرستان اظهار کرد : در انجام پایان نامه های تقاضامحور در تمام دنیا از دانشجویان تحصیلات تکمیلی به ویژه دکتری در این راستا استفاده می شود .
فیضیان عنوان کرد : برای معضل و مشکلات جامعه در حوزه تولید ، صنعت می توان از ظرفیت دانشجویان دکتری استفاده کرد و البته مدیران دستگاه های اجرایی در این بین باید خواهان باشند .
این مسئول اظهار کرد : دانشجویان دکتری هر دانشگاهی ظرفیت خوبی هستند ، باید دستگاه های اجرایی اعتماد و اعتقاد درستی به پژوهش داشته باشند تا کارها به سرانجام برسد و باید بپذیریم که پژوهش حلال همه مشکلات جامعه است .
انتهای پیام.