نمایش خبر
وزارت علوم
12:18
> مراسم روز جهانی ورزش دانشگاهی با حضور معاونان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و وزارت ورزش و جوانان صبح فردا (دوشنبه) در دانشگاه پیام نور برگزار می شود .
> به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی ، این آیین پیرو نامگذاری بیستم سپتامبر به عنوان روز جهانی ورزش دانشگاهی از سوی سازمان ملل متحد (یونسکو) ، با توجه به نقش دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در توسعه و صلح جهانی و به منظور تقویت مشارکت دانشجویان در عرصه های اجتماعی و مسئولیت پذیری از طریق فعالیت های داوطلبانه با هدف تأکید بر اهمیت ورزش دانشگاهی و نقش دانشگاه به عنوان عامل تحکیم و توسعه کیفیت تربیت بدنی و ورزش در جامعه ، با شعار "ستاره های امروز ، رهبران فردا" برگزار خواهد شد .
این مراسم با همکاری اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور و با حضور معاونان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، وزارت ورزش و جوانان ، رئیس دانشگاه پیام نور ، روسای فدراسیون های ورزشی ، مدیران بخش های آموزش عالی و مسئولان و دانشجویان دانشگاه پیام نور برگزار می شود .
ل .
م 54/ ع .
ع 57.