نمایش خبر
آفتاب آنلاین
12:01
> رییس دانشگاه فنی و حرفه ای از اختصاص بیش از 21 میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال 1396 دانشگاه خبر داد .
> دکتر ابراهیم صالحی عمران در گفت و گو با خبرنگار ایسنا ضمن بیان این مطلب اظهار کرد : خوشبختانه پیگیری های مستمر دانشگاه فنی و حرفه ای برای دریافت اختصاص اعتبار پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال 1396 این دانشگاه نتیجه داد ، بطوریکه رییس سازمان برنامه و بودجه کشور دستور پرداخت این پاداش را تا آذر ماه سال جاری صادر کرد .
وی در ادامه تصریح کرد : بر اساس تاکیدات رییس سازمان برنامه و بودجه کشور ، تامین اعتبار پاداش بازنشستگان دانشگاه فنی و حرفهای در سه مرحله و به صورت مساوی طی ماه های مهر ، آبان و آذر توسط خزانه داری کل کشور تأمین و تخصیص می شود .
رییس دانشگاه فنی و حرفه ای خاطر نشان کرد : مبلغ اختصاصی برای پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال 1396 دانشگاه مبلغ 21 میلیارد و 400 میلیون تومان است که این مبلغ به ترتبیب تاریخ بازنشستگی به 180 بازنشسته فنی و حرفه ای پرداخت خواهد شد .
انتهای پیام.