نمایش خبر
همشهری آنلاین
16:32
> اجتماع آموزش همشهری آنلاین : پژوهشگاه فرهنگ ، هنر و ارتباطات به منظور رفع نیازهای پژوهشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، فعالیت خود را بر اساس مجوز وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری از سال 1378 و با سرلوحه قرار دادن رویکرد مسأله محوری آغاز کرده است .
> آشنایی با پژوهشگاه فرهنگ ، هنر و ارتباطات اجتماع>آموزش همشهری آنلاین : پژوهشگاه فرهنگ ، هنر و ارتباطات به منظور رفع نیازهای پژوهشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، فعالیت خود را بر اساس مجوز وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری از سال 1378 و با سرلوحه قرار دادن رویکرد مسأله محوری آغاز کرده است .
مهمترین هدف پژوهشگاه ، پژوهش در چارچوب وظایف و تکالیف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور شناخت تنگناها و مشکلات این حوزه وسیع ، شناسایی قابلیتها و ظرفیتها و ارائه راهبردها و راهکارهای مناسب برای حل مشکلات و رشد و توسعه قابلیتها در مسیر تعالی فرهنگی کشور است که در سند چشمانداز منعکس شده است .
پژوهشگاه بهصورت هیأت امنایی اداره میشود که اعضای آن عبارتند از : وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان رئیس هیأت امنا وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری یا نماینده وی رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی یا نماینده وی سه تا پنج تن از شخصیتهای علمی فرهنگی مؤثر در توسعه و پیشرفت پژوهشگاه رئیس پژوهشگاه (به عنوان دبیر هیأت امنا) رئیس پژوهشگاه با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب میشود .
در حال حاضر ریاست پژوهشگاه با دکتر محمد سلگی است .
پژوهشگاه در حال حاضر دارای سه پژوهشکده است : پژوهشکده فرهنگ (با سه گروه «مطالعات فرهنگ و دین» ، «مطالعات فرهنگ مکتوب» و «فرهنگ و جامعه») پژوهشکده هنر (با سه گروه «سینما و هنرهای نمایشی» ، «هنرهای تجسمی و سنتی» ، و «موسیقی») پژوهشکده ارتباطات (با سه گروه «مطالعات فضای مجازی» ، «سیاستگذاری و برنامهریزی ارتباطات» و «مطالعات ارتباطات انسانی») در هر پژوهشکده ، گروههای علمی با هدف پاسخگویی به نیازهای پژوهشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور اعضای هیأت علمی و کارشناسان برجسته پژوهشگاه تعریف و تشکیل شده است .
هر پژوهشکده علاوه بر تعریف ، اجرا و نظارت بر طرحهای پژوهشی و برگزاری نشستها و همایشهای علمی و تخصصی نسبت به تهیه گزارشهای فرهنگی نیز اقدام میکند .
دفتر طرحهای ملی دفتر طرحهای ملی متولی انجام مطالعات اجتماعی و فرهنگی ملی در کشور است .
«پیمایشهای ملی ارزشها و نگرشهای ایرانیان» (سه موج) ، «سرمایه اجتماعی» (دو موج) ، «مصرف کالاهای فرهنگی وتحولات فرهنگی ایرانیان» از جمله شناختهشدهترین مطالعات صورت گرفته در این دفتر هستند .
پیمایشهای ملی انجامشده در دفتر طرحهای ملی به گواه کارشناسان علوم اجتماعی و مدیران کشور از معتبرترین مطالعات اجتماعی ملی در فضای علمی و سیاستگذاری کشور محسوب شده و به دفتر طرحهای ملی مرجعیت علمی در این حوزه بخشیده است .
در حال حاضر طرح های ملی «سواد رسانهای» ، «مصرف کالاهای فرهنگی» و «ارزشها و نگرشهای ایرانیان» (موج چهارم) در دست اجراست .
رؤسای پیشین پژوهشگاه به ترتیب افراد ذیل بودهاند : دکتر مسعود کوثری دکتر سعید معیدفر دکتر محمد سمیعی محمدتقی شریفی قادری دکتر محمدهادی همایون دکتر محمدرضا مرندی دکتر یحیی طالبیان دکتر محمدرضا جوادی یگانه پایگاه اطلاعرسانی پژوهشگاه به نشانی ricac .
ac .
ir در دسترس است .
کتابخانه پژوهشگاه ، کتابخانه‎ای تخصصی است که وظیفه ارائه خدمات پژوهشی و اطلاعرسانی به اعضای هیات علمی ، پژوهشگران ، کارشناسان پژوهشگاه و دانشجویان حوزه فرهنگ و هنر را دارد .
در حال حاضر ، کتابخانه پژوهشگاه دارای9900 عنوان کتاب فارسی ، 1950 عنوان کتاب لاتین ، 380 عنوان مجله فارسی ، 753 عنوان پایان نامه فارسی ، 2590 عنوان طرح و گزارش تحقیقاتی ، 362 عنوان لوح فشرده فارسی ، 480 عنوان فیلم و مستند و دارای 1850 مقاله الکترونیکی و 945 عضو است .
اطلاعات کتابشناختی کلیه منابع از طریق سایت کتابخانه و برای کاربران داخل و خارج از پژوهشگاه قابل دسترس است .
فصلنامه علمی پژوهشی «مطالعات فرهنگ ارتباطات» این فصلنامه بر اساس مجوز شماره 179866 کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دارای رتبه علمی ـ پژوهشی است .
این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) و پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) ، بانک اطلاعات نشریات کشور و پایگاه تخصصی مجلات نور نمایه میشود .
در حال حاضر ، دکتر محمدمهدی فرقانی ، سردبیر این فصلنامه است .
متن کامل مقالات فصلنامه روی سایت اختصاصی مجله به نشانی jccs .
ir قابل مشاهده است .
جشنواره پژوهش فرهنگی سال جشنواره پژوهش فرهنگی سال با هدف توسعه پژوهشهای فرهنگی در حوزه فرهنگ و هنر ایران ، تشویق پژوهشگران و اندیشمندان داخلی به تحقیق در ابعاد مختلف فرهنگ ، هنر و ارتباطات در ایران و نیز شناسایی و معرفی آثار برتر در حوزه پژوهشهای فرهنگی ، برگزار میشود .
تاکنون چهارده دوره این جشنواره برگزار شده است .
مقرر است دوره پازنزدهم آن در سال 1397 برگزار شود .
پژوهشگاه فرهنگ ، هنر و ارتباطات در خیابان ولیعصر ، پایینتر از میدان ولیعصر ، ابتدای خیابان دمشق ، شماره 9 قرار دارد .