نمایش خبر
وطن امروز
> گروه اجتماعی : مرحله تکمیل ظرفیت برای کنکورهای کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی (نیمه متمرکز) و کارشناسی ارشد گروه پزشکی و دکترای تخصصی علوم پایه و بهداشت در سال 97 اجرا نمی شود.
> گروه اجتماعی : مرحله تکمیل ظرفیت برای کنکورهای کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی (نیمه متمرکز) و کارشناسی ارشد گروه پزشکی و دکترای تخصصی علوم پایه و بهداشت در سال 97 اجرا نمی شود .
به گزارش مهر ، نتایج 4 کنکور کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی (نیمه متمرکز) دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور و همچنین کنکور کارشناسی ارشد گروه پزشکی و دکترای تخصصی علوم پایه ، بهداشت و داروسازی و دندانپزشکی در شهریورماه 97 اعلام شده است .
ابراهیم خدایی ، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در این باره اظهار داشت : برای کنکور کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی (نیمه متمرکز) دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور مرحله تکمیل ظرفیت نخواهیم داشت .
وی افزود : مرحله تکمیل ظرفیت تنها برای دانشگاه فرهنگیان در کنکور سراسری اجرا می شود .
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور یادآور شد : تکمیل ظرفیت برای مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی و دانشگاه پیام نور به دلیل پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی در کنکور سراسری شامل این موضوع نمی شود .