نمایش خبر
دنیای اقتصاد
> ایسنا : یک عضو کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه در جلسه امروز کمیسیون وزرای پیشنهادی وزارتخانه های صنعت ، معدن ، و تجارت و راه و شهرسازی حضور داشتند ، اظهار کرد : وزرا برنامه های آینده خود را بیان کرده و از آنها دفاع کردند .
> حضور وزرای پیشنهادی راه و صنعت در کمیسیون آموزش ایسنا : یک عضو کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه در جلسه امروز کمیسیون وزرای پیشنهادی وزارتخانه های صنعت ، معدن ، و تجارت و راه و شهرسازی حضور داشتند ، اظهار کرد : وزرا برنامه های آینده خود را بیان کرده و از آنها دفاع کردند .
ضیاءالله اعزازی ملکی در گفت وگو ایسنا ، در خصوص جلسه امروز کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت : در جلسه امروز کمیسیون وزرای پیشنهادی وزارتخانه های صنعت ، معدن ، و تجارت و راه و شهر سازی حضور داشتند .
وزرا برنامه های آینده خود را بیان کرده و از آنها دفاع کردند ، نمایندگان هم نقطه نظرات خود را مطرح کردند .
وی افزود : همچنین در ادامه جلسه طرح تاثیر قطعی معدل با حضور وزیرعلوم ، نماینده سازمان سنجش بررسی شد ، قرار شد این موضوع توسط وزیر علوم در شورای سنجش پیگیری شود تا مشخص شود و در صورت به نتیجه رسیدن هماهنگی های لازم انجام شود .
کلمات کلیدی : راه و شهرسازی صنعت صنعت معدن و تجارت مجلس شورای اسلامی وزارتخانه.