نمایش خبر
روزنامه فرهیختگان
> روز گذشته خبری از کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس منتشر شد مبنی بر اینکه تاثیر قطعی معدل در کنکور 98 اعمال نخواهد شد که در پی آن داوطلبان واکنش های فراوانی در شبکه های اجتماعی ابراز کردند.
> روز گذشته خبری از کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس منتشر شد مبنی بر اینکه تاثیر قطعی معدل در کنکور 98 اعمال نخواهد شد که در پی آن داوطلبان واکنش های فراوانی در شبکه های اجتماعی ابراز کردند .
کارن خانلری ، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دراین باره در گفت وگو با «فرهیختگان» گفت : «پیشنهاد این موضوع را روز گذشته 170 نماینده به کمیسیون آموزش ارائه دادند ، البته به نظر من این طرح خوبی است .
البته این موضوع تا زمانی که یک سازوکار منسجم آموزشی یکسان ، برای تمام کشور و همه افرادی که از امکانات یکسانی برخوردار نیستند ، خوب است .
» او ادامه داد : «در کمیسیون طرحی را آماده کردیم که روز گذشته هم قرائت شد؛ در این طرح سازمان سنجش ملزم شد با کمک تاثیر مثبت در کنکور ، از تضییع حق داوطلبانی که ممکن است با در نظر گرفتن تاثیر قطعی معدل ضایع شود ، جلوگیری کند .
اگر تاثیر قطعی رتبه داوطلب را پایین می آورد باید آن را در نظر نگیرند و تاثیر مثبت اعمال شود ، به عبارتی نباید رتبه آنها با این کمبود معدل ، پایین بیاید .
» خانلری ادامه داد : «در کمیسیون این مساله بحث شد و وزیر علوم و رئیس سازمان سنجش هم با کلیات آن موافق بودند ، اما منتظریم که حل این مساله از طرف شورای سنجش شکل بگیرد تا اینکه در صحن علنی مجلس مطرح و سپس تبدیل به قانون شود .
البته دوستان قول دادند که در شورای عالی سنجش هم این مساله طرح شود و آنجا تصمیم گیری کنند ، البته امیدواریم به مجلس و تصویب و آن داستان ها نکشد .
» او با اشاره به اینکه سازمان سنجش هم موافق صددرصد تاثیر مثبت است ، افزود : «آقای خدایی هم محاسباتی را که انجام داده بود نشان می داد طرح تاثیر قطعی ، به نفع برخی داوطلبان نیست .
» عضو کمیسیون آموزش ادامه داد : «وزیر آموزش و پرورش در جلسه حضور نداشت اما فکر نمی کنم دکتر بطحایی مخالفتی با این نکته داشته باشند .
» او گفت : «من خودم از کسانی بودم که به قانون حذف کنکور رای دادم و به شدت موافق از بین رفتن این رانت هستم ، چراکه کنکور در کشور به جز در رشته های خاصی که رقابت در آنها بالاست ، برای دیگر رشته ها نیازی نیست اما شرط عملیاتی شدن این موضوع آن است که باید آموزش در کشور یکسان سازی شود ، یعنی برگزاری امتحانات ، نمره دادن ها و خیلی از مسائل باید همسان باشند؛ چراکه سازوکار سوابق آموزشی مشخص و معینی در کشور وجود ندارد .
» خانلری با اشاره به اینکه حذف کنکور نیاز به جایگزین مناسب دارد ، عنوان کرد : «ما برای آنکه بتوانیم زمینه حذف کنکور را فراهم کنیم باید سازوکار مناسبی را تعریف کنیم و منسجم و درست آن را اعمال کنیم که این مساله به حوزه آموزش و پرورش مربوط می شود که به نظر نمی رسد کار بسیار مشکلی باشد ولی مشکل اصلی در سرویس آموزشی است که به دانش آموزان ارائه می شود؛ چراکه این سرویس در سراسر کشور یکسان نیست و مدارس غیرانتفاعی و مافیای آموزشی خیلی خوب عمل کرده اند و کلاس و کتاب هایی ارائه می دهند که در مناطق محروم وجود ندارد ، حتی در یک شهر بزرگ بین طبقات مختلف اجتماعی این عدالت آموزشی برقرار نیست . »