نمایش خبر
اعتماد
> جناب آقای الیاس حضرتی مدیر مسوول محترم روزنامه اعتماد با سلام و احترام به دنبال انتشار مطلبی با عنوان «ملاحظات مهم ترمیم کابینه» به قلم آقای محمد کاظمی در روزنامه وزین اعتماد (مورخ 21/7/97) جوابیه ذیل به منظور تنویر افکار عمومی و جلوگیری از ایجاد ابهام و تردید در اذهان مخاطبان محترم روزنامه تقدیم حضورتان می شود .
خواهشمند است وفق قانون مطبوعات دستور فرمایید در سریع ترین زمان ممکن و در همان صفحه در روزنامه درج گردد .
> 1 در سرتاسر یادداشت آقای محمد کاظمی ، نماینده مردم شریف ملایر در مجلس شورای اسلامی در روزنامه اعتماد با عنوان «ملاحظات مهم ترمیم کابینه» (مورخ 21مهرماه 1397) ، ادعاها و اتهام های فراوانی بدون ارائه هیچ گونه مستند و دلیل متقن به صورت کاملا شعاری مطرح شده اند که محل تامل جدی است ، چگونه یک نماینده محترم مجلس که در نهاد اصلی قانونگذاری کشور مشغول وضع قوانین مهم و ضروری برای پیشبرد امور اساسی مردم است ، در آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ، اینگونه و بدون ارائه هیچ سند و مدرک دقیق ، معتبر و متقنی برای .
ایجاد فشار علیه یکی از وزارتخانه های مهم و کلیدی یعنی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و فراتر از آن علیه دولت و شخص رییس محترم جمهوری دست به قلم می برد و در شرایط حساس امروز جامعه ایران ، به تشویش اذهان عمومی و ایجاد یأس و ناامیدی در میان مردم شریف ایران که خود در جایگاه نمایندگی آنان در مجلس شورای اسلامی نشسته است دامن می زند .
2 در این یادداشت ادعا شده است : «کابینه دوم آقای روحانی تحت تاثیر فشارهای سیاسی از کابینه اول ضعیف تر بود و همگام با انتظار افکار عمومی و وعده های انتخاباتی آقای روحانی چیده نشد .
» این عبارت توهین آمیز علیه رییس محترم جمهوری منتخب مردم ، در حالی عنوان می شود که دکتر روحانی در جلسه دفاع از وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و در موارد دیگر بارها تاکید کرده است که «در معرفی کابینه تحت فشار هیچ جناح ، حزب و فردی نبوده ام .
» دکتر روحانی با اشاره به اینکه «این روزها بسیار در فضای حقیقی و در فضای مجازی شایع است که بنده در معرفی وزرا تحت فشار بوده ام» ، خاطرنشان کرد ، در معرفی وزیران تحت فشار هیچ جناح ، حزب و تشکلی نبودم .
همه جناح ها و احزاب و گروه ها ، پیشنهاداتی به بنده داشتند اما هیچ فشاری بر رییس جمهور در این زمینه نبوده است .
(پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، 24مرداد ماه 1396) 3 در بخشی از این یادداشت ادعا شده است : «وزیری که از تیتر یک روزنامه یا فشار کانون های قدرت و ثروت و ایجاد یک هیاهوی مصنوعی بترسد و برنامه مهمی را تعطیل کند و ضروریات کشور را به تعویق بیندازد هرگز لایق وزارت نیست و جز خسارت چیزی متوجه مردم نخواهد کرد .
» در این بخش نیز تنها به عبارت های کلی ، کلیشه ای و بدون سند و مدرک اشاره شده و دقیقا مشخص نیست ، کدام برنامه مهم از دستور کار وزارت علوم کنار گذاشته شده و چه ضرورت هایی در این عرصه به تعویق افتاده است؟ چرا شفاف با مردم سخن نمی گویید؟ در این بین ، ادعاها و اتهام زنی ها علیه وزیر محترم علوم که خود برخاسته از نهاد دانشگاه بوده و سال ها جزء مدیران ارشد دانشگاهی در دوران پرافتخار این وزارتخانه محسوب می شود ، در حالی مطرح می شود که رشد شاخص های مهم علم و فناوری در کشور و نیز توسعه فعالیت های دانشجویی و فرهنگی همگی موید عملکرد مطلوب وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری می باشد .
4 استفاده ابزاری از رسانه های عمومی برای طرح مطالب غیرواقعی ، سیاه نمایی و زیر سوال بردن خدمات دولت به منظور رسیدن به نظرات شخصی ، موضوع اصلی این یادداشت است که در صورت تکرار ، جزییات و سوابق آن برای عموم اطلاع رسانی خواهد شد .
علیرضا عبداللهی نژاد مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم; تحقیقات و فناوری.