نمایش خبر
> گروه اقتصادی : سازمان امور دانشجویان وزارت علوم در اطلاعیه ای جزئیات ثبت نام برای دریافت ارز دانشجویی را اعلام کرد .
> بر اساس اطلاعیه این سازمان ، متقاضیان باید از 19 آبان 97 فرمهای لازم به همراه مدارک مورد نیاز را تکمیل و بارگذاری کنند .
با توجه به بخشنامه شماره 233452/97 مورخ 7/8/1397 اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ، بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل واجد شرایط دریافت ارز دانشجویی می رساند ، متقاضیان می توانند از تاریخ 97/8/19 فرمهای لازم به همراه مدارک مورد نیاز را تکمیل و در سامانه سجاد به آدرس portal .
saorg .
ir بارگذاری کنند .
سازمان امور دانشجویان فقط موظف به تأیید وضعیت تحصیلی دانشجویان بوده ، روند و ضوابط پرداخت ارز (نوع ، میزان و نرخ) براساس بخشنامه های بانک مرکزی ج .
ا .
ا است .