نمایش خبر
> گروه جامعه : کنکوری های سال 98 می توانند بر اساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو و طبق تاثیر مثبت سوابق تحصیلی پذیرش رشته و دانشگاه مورد نظر را دریافت کنند .
> در آزمون سراسری سال 98 میزان تاثیر سوابق تحصیلی ، حداکثر 30 درصد و با تاثیر مثبت اعمال می شود .
شب گذشته ، چهاردهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو با حضور وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری برگزار شد .
این جلسه به منظور رای گیری و بررسی مجدد برای شرایط پذیرش داوطلبان کنکور سال آینده شکل گرفت .
پیش از این اعلام شده بود که سوابق تحصیلی برای پذیرش داوطلبان در آزمون سال آینده به صورت قطعی اعمال می شود ، اما داوطلبان کنکور به هیچ عنوان زیر بار این مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو نرفتند و در صفحه اینستاگرام وزیر علوم بارها و بارها درخواست تجدید نظر در این مصوبه را داشتند .
حال با رای گیری قطعی که شب گذشته در جلسه یاد شده صورت گرفت ، خیال کنکوری ها برای سال آینده راحت شد چرا که سوابق تحصیلی آنها با تاثیر مثبت ، دربهای دانشگاه را به روی شان می گشاید .
داوطلبان شرکت در آزمون سراسری آینده لازم است به دو موضوع در رابطه با پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی خود توجه کنند .
**شرایط پذیرش داوطلبان نظام جدید دارندگان دیپلم ریاضی و فیزیک ، علوم تجربی ، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی که دیپلم خود را سال 98 و در نظام آموزشی جدید (3 3 6) دریافت کرده اند و امتحانات دروس پایه دوازدهم آن ها به صورت نهایی ، سراسری و کشوری برگزار شده است ، مشمول اعمال سوابق تحصیلی می شوند .
سوابق تحصیلی موجود دیپلم (پایه دوازدهم سال سوم آموزش متوسطه نظام جدید 3 3 6) به میزان حداکثر 30 درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و به صورت تأثیر مثبت در نمره کل نهایی لحاظ خواهد شد .
**مدل قبولی دیپلم های نظام قدیم دارندگان دیپلم ریاضی و فیزیک ، علوم تجربی ، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی که دیپلم خود را از سال 84 تا 97 در نظام آموزشی قبلی دریافت کرده اند و امتحانات یک یا چند درس آنها به صورت نهایی ، سراسری و کشوری برگزار شده است ، مشمول اعمال سوابق تحصیلی هستند .
سوابق تحصیلی موجود دیپلم (پایه یازدهم سال سوم آموزش متوسطه نظام قدیم) به میزان حداکثر 25 درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب ، با تاثیر مثبت اعمال می شود .
**سوابق تحصیلی موثر در پذیرش پیش دانشگاهی ها داوطلبان دارای مدرک پیش دانشگاهی ریاضی و فیزیک ، علوم تجربی ، علوم انسانی ، علوم و معارف اسلامی و هنر که مدرک دوره پیش دانشگاهی خود را از سال تحصیلی 91 1390 دریافت کرده و امتحانات یک یا چند درس آنها به صورت نهایی ، سراسری و کشوری برگزار شده است ، مشمول اعمال سوابق تحصیلی اند .
سوابق تحصیلی موجود دوره پیش دانشگاهی (پایه دوازدهم سال آخر آموزش متوسطه نظام قدیم) به میزان حداکثر پنج درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و با تاثیر مثبت اعمال می شود .
در مجموع میزان تاثیر سوابق تحصیلی حداکثر 30 درصد است و به صورت تأثیر مثبت در نمره کل نهایی آنان لحاظ خواهد شد .
سایر دیپلمه ها (غیر از بندهای الف و ب) مشمول اعمال سوابق تحصیلی نیستند .
**85 درصد ظرفیت پذیرش با سوابق حداقل 85 درصد ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز و موسسات آموزش عالی کشور از سال 98 به بعد «صرفاً با سوابق تحصیلی» و خارج از فرایند آزمون سراسری انجام می شود .
آیین نامه اجرایی این مصوبه حداکثر تا یک ماه آینده در سازمان سنجش آموزش کشور تهیه و پس از تصویب در شورای سنجش و پذیرش دانشجو و قبل از شروع ثبت نام آزمون سراسری سال 1398 اطلاع رسانی خواهد شد .
میزان و نحوه تاثیر سوابق تحصیلی برای پذیرش رشته های با آزمون در آزمون سراسری سال 99 و بعد از آن ، حداکثر ظرف یک ماه توسط کارگروه بررسی ، جمع بندی و پس از تصویب در شورای سنجش و پذیرش دانشجو ، اعلام خواهد شد .