نمایش خبر
روزنامه آفرینش
> دانشجویان و فراز و فرودهای دریافت ارز دانشجویی زهرا کیان بخت اخیرا رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده دانشجویانی که به کشور برنمی گردند ، خودشا باید دلار را به صورت آزاد بخرند .
> دانشجویان و فراز و فرودهای دریافت ارز دانشجویی زهرا کیان بخت اخیرا رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده دانشجویانی که به کشور برنمی گردند ، خودشا باید دلار را به صورت آزاد بخرند .
براساس این ، ظاهرا این توافق با وزارت علوم صورت گرفته که هر دانشجویی که یک ترم را در خارج از کشور درس خوانده ، این امکان را داشته باشد تا بتواند درس خود را در داخل کشور ادامه بدهد .
در غیر این صورت ، دانشجویان باید خودشان دلار آزاد بخرند و ارز دانشجویی به آنها تعلق نخواهد گرفت .
مسئولان گفته اند در شرایط فعلی نمی توانند با خالی کردن منابع ، عهده دار تأمین ارز دانشجویی شوند چرا که این کار در آینده ، مشکل ساز خواهد شد .
موضوع پرداخت ارز دانشجویی از موضوعاتی است که پیش تر هم زمزمه هایی درخصوص منتفی شدن آن و قطع ارز دانشجویی ، مطرح شده بود در سالهای گذشته ، برخی مسئولان با انتقاد از پرداخت این ارز ، معتقد بودند به افرادی که حداقل 12 سال با هزینه دولت تحصیل کرده و اکنون نیز برای ادامه تحصیل به خارج از کشور رفته اند و به علاوه ، مشخص نیست پس از اتمام تحصیل در خارج ، به کشور برگردند ، نباید ارز دولتی تعلق گیرد و دانشجویان مزبور ، باید مانند بقیه مردم ، ارز موردنیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنند .
این در حالی است که حذف ارز دانشجویی از لیست تخصیص ارز با نرخ مرجع به دانشجویان ، افرادی را که در برنامه های خود بر روی موضوع دریافت این نوع ارز حساب کرده بودند ، با مشکل مواجه می کند .
علیرغم همه آنچه در طول سالهای گذشته بر ارز دانشجویی گذشته و نگرانی های گاه و بیگاه دانشجویان در این خصوص ، پرداخت این نوع ارز به دانشجویان در طول سالهای گذشته ادامه یافته است .
اخیرا هم سازمان امور دانشجویان اعلام کرد طبق بخشنامه بانک مرکزی ، ارز دانشجویی به مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد تعلق می گیرد و برای مقطع کارشناسی ، فقط دانشجویانی که شروع به تحصیلشان قبل از 31 اردیبهشت 97 است می توانند درخواست ارز نمایند .
اما نکته مهمی که می توان در ارتباط با این موضوع بدان اشاره کرد ، این است که به نظر می رسد منطقی ترین کار و راه حل ممکن در این خصوص که می تواند کمترین فشار و ضرر را به دانشجویان وارد کند این باشد که هر تصمیمی قرار است برای سالهای آتی برای موضوع ارز دانشجویی گرفته شود ، از مدتها پیش درمورد آن زمینه سازی های لازم صورت گرفته و درواقع ، چنانچه بنا بر قطع پرداخت این ارز باشد ، اطلاع رسانی های لازم درخصوص آن مدتها پیش از اجرا ، صورت بگیرد تا دانشجویانی که برای ادامه تحصیل خود ، بر روی دریافت این ارز ، به صورت جدی حساب باز کرده اند ، به صورت ناگهانی خود را از آن محروم ندیده و دچار مشکل در این زمینه نشوند .
این موضوع ، نه فقط درمورد دریافت ارز دانشجویی ، بلکه در همه زمینه هایی که دانشجویان به نوعی با آن در ارتباطند ، صادق است و می توان آن را به صورت قانونی کلی مورد توجه قرار داد .
اینکه تصمیمات و سیاستگذاری های جدید درخصوص یک مسأله ، آن قدر با ظرافت و در طی زمان به اجرا گذاشته شود که همه کسانی که به نوعی از تصمیم تازه مذکور ، متاثر خواهند شد ، نسبت به آن آگاهی پیدا کرده و بتوانند بدون غافلگیری از تصمیم جدید ، راهکار و گزینه جایگزینی را برای حل مشکلات احتمالی که پیش خواهد آمد ، در نظر بگیرند .
در غیر این صورت ، باید همواره شاهد تصمیمات آنی و ناگهانی و وارد شدن شوک به گروهی باشیم که شرایط جدید را پیش بینی نمی کرده اند .
به علاوه ، هر چند عده ای معتقدند تعلق گرفتن این ارز به دانشجویانی که به کشور برنخواهند گشت ، اقدام درستی نیست ، اما از یک منظر هم ، از آن جا که تخصیص این ارز و درواقع ، قائل شدن چنین تسهیلاتی برای دانشجویان خارج از کشور ، می تواند در تقویت وجهه علمی کشور در سطح جامعه بین المللی موثر باشد ، می تواند امر سودمندی تلقی شود .
zahrakianbakht@yahoo .
com.