نمایش خبر
> براساس تازه ترین مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو ، از سال 98 به بعد حداقل 85 درصد ظرفیت کل آموزش عالی صرفاً از طریق سوابق تحصیلی و «خارج از فرآیند کنکور سراسری» پذیرش می شود .
اکنون این پرسش مطرح است ، تضمینی وجود دارد که پذیرش از سوابق ، مافیای دیگری ایجاد نکند؟ آیا این مصوبه هم به سرنوشت قانون حذف کنکور مصوب سال86 دچار می شود؟.
> براساس تازه ترین مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو ، از سال 98 به بعد حداقل 85 درصد ظرفیت کل آموزش عالی صرفاً از طریق سوابق تحصیلی و «خارج از فرآیند کنکور سراسری» پذیرش می شود .
اکنون این پرسش مطرح است ، تضمینی وجود دارد که پذیرش از سوابق ، مافیای دیگری ایجاد نکند؟ آیا این مصوبه هم به سرنوشت قانون حذف کنکور مصوب سال86 دچار می شود؟از سوی دیگر برای گزینش برخی از رشته های غیر معروف فقط سوابق تحصیلی مد نظر است .
این تصمیم از سوی سازمان سنجش است و تصمیم داخلی دانشگاه هم نیست ، اما دانشجویان می توانند برای رشته های پر طرفدار هم کنکور بدهند که معنی اش بازگشت به همان ریل فرسوده سابق است .
جالب اینکه دانشگاه ها هم از این تصمیم ناراضی اند؛ چراکه نتیجه مطلوبی نخواهد داشت و کیفیت ورودی ها را پایین می آورد .
پیش بینی اشتباه دبیر شوراادعای محقق شدن حذف کنکور با 85 درصد ظرفیت دانشگاه ها ، در حالی است که می توان گفت : از تعبیر «روغن ریخته را نذر امامزاده کردن» برای این استدلال استفاده کرده اند .
در واقع در نظر گرفتن مجموع ظرفیت دانشگاه های غیردولتی و شهریه ای (آزاد ، علمی کاربردی ، غیرانتفاعی ، پیام نور ، پردیس ها و واحد های بین المللی) با ظرفیت دانشگاه های دولتی نوعی آمارسازی است .
زیرا بسیاری از این دانشگاه ها با صندلی های خالی و بدون متقاضی مواجه هستند و عملاً نباید به عنوان تلاش برای حذف کنکور گزارش شوند .
جالب اینکه رئیس سازمان سنجش چندی پیش گفته بود که «عدم امکان استفاده از سوابق تحصیلی مانعی در حذف نهایی کنکور است .
» حال آنکه رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش وپرورش با اشاره به اینکه روح حاکم بر قانون سنجش و پذیرش دانشجو حذف کنکور است ، اعلام کرده بود که «سوابق هر سه سال دوره متوسطه در کنکور 98 اعمال خواهدشد .
» اکنون ، اما مشخص شده که سخن این مقام آموزش و پرورش ، از رئیس سازمان سنجش که دبیر «شورای سنجش و پذیرش دانشجو» هم هست ، معتبرتر بود .
در حسرت عدالت آموزشیدر صورتی که ملاک پذیرش ، سوابق تحصیلی دانش آموزان باشد ، در هر سال بیش از هزار دانش آموز با معدل 20 در هر گروه تحصیلی موفق به اخذ دیپلم می شوند .
چنانچه تمام این هزار نفر متقاضی رشته های پر طرفدار در دانشگاه های برتر باشند ، امکان پذیرش تمامی این دانش آموزان وجود ندارد .
از طرف دیگر آموزش و پرورش به دانش آموزان فرصت داده چنانچه نمره و معدل شان در هر پایه تحصیلی پایین باشد ، امکان شرکت مجدد در آزمون و اصلاح و جبران نمرات پایین فراهم شود .
در چنین شرایطی تراکم دانش آموزان با معدل بالا و 20 به چندین برابر یک سال خواهد رسید .
سؤالات امتحانی آموزش و پرورش چه به صورت آزمون های مستمر و چه آزمون های پایانی از استاندارد ، ضرایب دشواری و پایایی یکسانی برخوردار نیستند .
در نتیجه باتوجه به ضعف این آزمون ها عدالت آموزشی هم برقرار نیست .
کنکور های متعدد در راه است ! مکانیزم پذیرش و انتخاب دانشجو توسط دانشگاه ها هم از ابهامات بزرگ است؛ چراکه هر کدام از دانشگاه هایی که متقاضیان بیشتری دارند ، شرایط و امتحانات خاصی را برای انتخاب دانشجویان شان در نظر خواهند گرفت که در نتیجه دانش آموزان به جای یک کنکور در سال مجبور خواهند شد به تعداد دانشگاه و رشته مورد تقاضاشان آزمون هایی با شرایط مختلف داشته باشند .
تجمع داوطلبان در گروه علوم تجربی در سال های اخیر مشکلاتی را ایجاد کرده و بیش از 60 درصد شرکت کنندگان از گروه علوم تجربی نشان می دهد هدایت تحصیلی به صورت کامل در آموزش و پرورش شکست خورده و این نهاد از پس این امر مهم برنیامده است .
حال آنکه آموزش صحیح هدایت تحصیلی ، زیربنای آموزش عالی مدرن و عدالت آموزشی است .
غیبت مکانیزم های عادلانهبه طور کلی می توان گفت که فلسفه بنیادین آموزش و پرورش کشف و شناسایی استعداد ها و هدایت آن ها در مسیر درست است .
انتظار این نیست که همه دانش آموزان به دانشگاه راه یابند .
بلکه دانش آموزان بایستی متناسب با علایق ، ویژگی های شخصیتی ، فرصت ها و ظرفیت های موجود در مسیر های شغلی مناسب قرار بگیرند .
بنابراین چنانچه زمینه سازی ، معرفی و تواناسازی افراد برای انواع مسیر های شغلی (اعم از ورود به بازارکار ، ادامه تحصیل و کارآفرینی) انجام شود ، در مجموع رقابت برای قبولی در رشته های پر طرفدار به هیچ وجه قابل حذف نیست و بایستی مکانیزم منطقی و مؤثری برای انتخاب و پذیرش دانشجو وجود داشته باشد .