نمایش خبر
> فرآیند ثبت نام دانشجویان ایرانی خارج از کشور برای دریافت ارز دانشجویی از امروز شنبه نوزدهم آبان ماه در سامانه سجاد (سامانه جامع امور دانشجویان) آغاز شد .
> به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین ، فرآیند ثبت نام دانشجویان ایرانی خارج از کشور برای دریافت ارز دانشجویی از امروز شنبه در سامانه سجاد (سامانه جامع امور دانشجویان) آغاز شد .
دانشجویان ایرانی که خارج از کشور مشغول به تحصیل بوده و به دنبال دریافت ارز هستند ، از امروز 19 آبان ماه با مراجعه به سامانه اینترنتی سجاد به نشانیPortal .
saorg .
irبرای بارگذاری مدارک اقدام کنند .
سازمان امور دانشجویان تنها موظف به تأیید وضعیت تحصیلی دانشجویان است و روند و ضوابط پرداخت ارز (نوع ، میزان و نرخ) بر اساس بخشنامه های بانک مرکزی صورت می گیرد .
منبع : مهر انتهای پیام/.