نمایش خبر
روزنامه فرهیختگان
> رتبه بندی موسسات آموزش عالی غیردولتی از سال 93 آغاز شد و در بهمن 94 به اتمام رسید.
> رتبه بندی موسسات آموزش عالی غیردولتی از سال 93 آغاز شد و در بهمن 94 به اتمام رسید .
رتبه بندی دانشگاه های دولتی نیز از بهمن 94 به صورت آزمایشی آغاز و از اواخر سال 95 به صورت قطعی آغاز شد .
این نظام سطح بندی دانشگاه ها «یونی رنک» نام گرفته و متعلق به ایران است .
براساس این نظام رتبه بندی ، دانشگاه ها در دو بخش تخصصی و جامع سنجیده می شوند .
بر همین اساس دیروز معاون آموزشی وزارت علوم از بازنگری سطح بندی های دانشگاه ها در رتبه بندی «یونی رنک» ایران خبر داد .
مجتبی شریعتی نیاسر در گفت وگو با «ایسکانیوز» در زمینه چگونگی رتبه بندی و اعتبارسنجی در داخل کشور گفت : «بیش از دو سال است که نظام رتبه بندی خودمان را تحت عنوان «یونی رنک» ایران اعلام کرده ایم ، دانشگاه های دولتی و غیرانتفاعی نیز براساس آن سطح بندی شده اند .
» او ادامه داد : «براساس رتبه بندی «یونی رنک» ، دانشگاه های دولتی را در چهار سطح و دانشگاه ها و مراکز غیرانتفاعی را در پنج سطح طبقه بندی کرده ایم .
» معاون آموزشی وزارت علوم تصریح کرد : «به زودی فاز دوم بازنگری این فعالیت را آغاز خواهیم کرد و نتیجه آن نیز در سال جدید اعلام خواهد شد . »