نمایش خبر
روزنامه فرهیختگان
> اخیرا مجتبی صدیقی درباره حذف فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری ورودی سال های 94 و 95 گفته بود فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری حذف نشده است ، دانشجویان ورودی 95 سال آینده نیز فرصت دارند.
> اخیرا مجتبی صدیقی درباره حذف فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری ورودی سال های 94 و 95 گفته بود فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری حذف نشده است ، دانشجویان ورودی 95 سال آینده نیز فرصت دارند .
به گفته او ، فرصت مطالعاتی ورودی های 94 نیز با همان شرایط اعلام شده ارائه می شود ، دانشجویانی که از سازمان امور دانشجویان حمایت مالی دارند به فرصت مطالعاتی اعزام می شوند و پیگیری های سازمان امور دانشجویان از سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی ادامه دارد .
بر همین اساس دیروز هم مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان خارج وزارت علوم از اعزام هزار و 300 نفر از دانشجویان دکتری به فرصت مطالعاتی خارج از کشور از ابتدای سال جاری خبر داد .
حاجی زاده درباره اعزام دانشجویان دکتری به فرصت مطالعاتی گفت : «از ابتدای سال 1300 دانشجوی دکتری به فرصت مطالعاتی خارج از کشور اعزام شده اند اداره کل بورس وزارت علوم در حال حاضر موضوع اعزام دانشجویان دکتری به فرصت مطالعاتی را در دستورکار خود قرار داده و براساس تعداد تعهداتی که در این زمینه داشته مشغول انجام کارهای مربوط به آن است . »