نمایش خبر
روزنامه فرهیختگان
> رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت : «این سازمان در تلاش است با توجه به تمام محدودیت منابعی که دارد ، رشد قابل توجهی برای بودجه دانشگاه ها در سال آینده در نظر بگیرد.
> رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت : «این سازمان در تلاش است با توجه به تمام محدودیت منابعی که دارد ، رشد قابل توجهی برای بودجه دانشگاه ها در سال آینده در نظر بگیرد .
» به گزارش «مهر» ، محمدباقر نوبخت در حاشیه بازدید از پروژه های دانشگاه خوارزمی در پاسخ به سوالی درباره بودجه دانشگاه ها گفت : «نسبت به آموزش عالی با توجه به جایگاه رفیع آن همیشه در تخصیص بودجه به صورت عادلانه و متناسب با نیازهای دانشگاه تحقق بودجه صورت می گیرد .
» او ادامه داد : «سال گذشته با وجود آنکه منابع پیش بینی شده در بودجه تحقق نیافت ، اما بودجه دانشگاه ها صددرصد پرداخت شد .
» نوبخت افزود : «امسال نیز تلاش ما این است که بتوانیم نهایت تخصیص را درمورد بودجه آموزش عالی انجام دهیم .
برای بودجه سال آینده سازمان برنامه و بودجه در تلاش است رشد قابل توجهی با توجه به تمام محدودیت منابعی که دارد برای آموزش عالی در نظر بگیرد .
» او در پاسخ به این سوال که آیا امسال نیز صددرصد بودجه تخصیص خواهد یافت .