نمایش خبر
روزنامه آفرینش
> دانش؛ یگانه راه برای نگاه به آینده نگاهی به چالش‏های آموزشی کشور منصور یحیوی فرکوش Yahyavi .
> دانش؛ یگانه راه برای نگاه به آینده نگاهی به چالش‏های آموزشی کشور منصور یحیوی فرکوش Yahyavi .
ir@gmail .
com پرورش نیروی انسانی متخصص برای دستیابی به توسعه پایدار و متوازن ، مستلزم برخورداری جامعه از آموزش عالی پویا و کار آمد است .
و جز با ایجاد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی رسیدن به این هدف امکان پذیر نیست .
لذا امروزه عصر دانشگاه ایستا که با روش سنتی به تربیت نیروی انسانی مدرک به دست و جویای کار بپردازد سپری شده و دانشگاه جدید دانشگاهی است که نیروی انسانی کارآفرین ، خلاق و کارآمد تربیت کند .
با وجود همه موفقیت‎های دانشگاهی در کشور نباید از نظر دور داشت که سیاست‎های توسعه کمی ، آموزش عالی ایران را با چالش‎هایی مواجه کرده است .
در این قسمت یکی از چالشهای مهم آموزشی (آموزش مهارت محور ) را مورد بررسی قرار می‏دهیم .
قسمت اول : آموزش مهارت محور بسیاری از کشورها برای ایجاد شغل و افزایش اشتغال تاکید بسیاری بر آموزش مهارت محور دارند .
به طوریکه آموزش مهارت یکی از راه های مهم برون رفت از مشکل بیکاری محسوب می‏شود که فقدان آن برای ورود به بازار کار از موانع مهم بهبود وضعیت اشتغال در کشور به شمار می‏رود .
متاسفانه مسئله اشتغال بویژه در میان دانش آموختگان دانشگاهها چالش مهم کشور است .
برای برون رفت از این چالش باید راه‏های افزایش مهارت دانش آموزان و دانشجویان را گسترش داد .
بدین منظور باید الگوی مهارت آموزی به همراه تئوری از دوران آموزش ابتدایی شکل بگیرد و در تمام دوره‏ها مبتنی بر یادگیری دانش به همراه تربیت انسان ، پرورش مهارت‏ها و پژوهش‏ها همراه باشد .
در برنامه آموزشی دانشگاه های کشور تاکید به آموزش مبتنی بر مهارت آموزی موضوع جدیدی نیست .
بطوریکه در سال های اخیر این مهم از طرف مسئولان آموزشی ارشد کشور از جمله وزیر علوم مورد توجه قرار گرفته است .
نتایج مطالعات نشان می‎دهد؛ در میان دانش آموختگان دانشگاه های کشور بجز چند واحد آموزشی ، بشدت ضعف مهارتی دیده می‎شود .
میزان این ضعف در میان دانش آموختگانی که از استاندارد‏های پایین آموزشی (استاندارد نبودن فضای آموزشی ، امکانات آزمایشگاهی ، امکانات کتابخانه‏ای ، سایت کامپیوتر و غیره ) برخوردار بودند ، بشدت نگران کننده و تکان دهنده است .
با این وجود متاسفانه با اینکه برخی از دانشگاههای کشور به استاندارد لازم نرسیدند ، همچنان به پذیرش دانشجو اصرار دارند .
به عنوان مثال یک مهندس کامپیوتر با وجود تعریف واحد درسی مربوطه مهارت کافی برای نوشتن یک برنامه کامپیوتری یا طراحی یک وب سایت را ندارد یا نمی‏تواند یک شبکه کامپیوتری را راه اندازی کند .
سئوال مهم اینجاست : آیا این فرد با وجود مدرک دانشگاهی می‎تواند آینده کاری موفقی داشته باشد؟ طبیعی است توجه به آموزش مبتنی بر مهارت در مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها می تواند به عنوان راهکاری مناسب برای حل مشکل اشتغال دانشجویان و دانش آموختگان باشد .
امید است توجه و تمرکز اصلی مسئولان علاوه بر آموزش تئوری اهتمام بیشتری به مهارت آموزی دانشجویان ، داشته باشد .
موضوعی که علیرغم تاکیدات فراوان حتی از سوی مسئولان ارشد کشور هنوز به مرحله اجرایی نرسیده است .
این موضوع تنها با تجهیز آزمایشگاهها و کارگاهها ، کتابخانه‏های دانشگاهها ، .
امکان پذیر است به طوریکه هنوز بسیاری از واحدهای آموزشی از امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی اندک برخوردار هستند .
ضروری است شکاف عمیق بین صنعت و دانشگاه کاهش یافته و همکاری دانشگاه و صنعت برای تربیت نیروی انسانی ماهر توسعه یابد .
بر این اساس پایان نامه ها و رساله های دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی مطابق با مهارت آموزی و در بخش های مورد نیاز جامعه بویژه در صنعت مطرح شود تا مشکل اصلی دانش آموختگان در حضور و فعالیت کاری در جامعه برطرف شود .
در این قسمت مطالبی در باره لزوم آموزش به همراه مهارت آموزی مطالبی مطرح شد .
در یادداشت بعدی ، مسئله انگیزه و ایجاد خلاقیت مورد بررسی قرار خواهد گرفت .