نمایش خبر
تعادل
> حقوق شهروندی بر مهارت افزایی دانشجویان تاکید دارد؛ ایرنا| دستیار ویژه رییس جمهور در حقوق شهروندی گفت : تاکید بر مهارت افزایی دانشجویان یکی از اهداف و اولویت های وزارت علوم در حوزه حقوق شهروندی است .
> حقوق شهروندی بر مهارت افزایی دانشجویان تاکید دارد؛ ایرنا| دستیار ویژه رییس جمهور در حقوق شهروندی گفت : تاکید بر مهارت افزایی دانشجویان یکی از اهداف و اولویت های وزارت علوم در حوزه حقوق شهروندی است .
شهین دخت مولاوردی در سومین نشست دستیاران ویژه حقوق شهروندی دستگاه های اجرایی و نخستین نشست رابطین حقوق شهروندی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها ، گفت : رییس جمهور در حوزه آموزش بر تزریق امید و نشاط تاکید دارد که این موضوع در حقوق شهروندی گنجانده شده است .
او با بیان اینکه در وزارت علوم بر مهارت افزایی دانشجویان تاکید شده است افزود : بنا به تخصص و ماموریت وزارت علوم به دنبال نسل جدیدی از دانشگاه ها هستیم که در حوزه مهارت های کارآفرینی و اقتصادی جوانان ، کارهای اساسی انجام شود .