نمایش خبر
روزنامه فرهیختگان
> منصور غلامی ، وزیر علوم در حاشیه سومین نشست سراسری «دستیاران ویژه حقوق شهروندی دستگاه های اجرایی و اولین نشست رابطان حقوق شهروندی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها» در جمع خبرنگاران گفت : «وزارت علوم درباره تامین ارز برای دانشجویانی که با هزینه شخصی خود به دانشگاه های خارج از کشور رفته اند ، مسئولیتی نداشته و هیچ مبلغی از سهمیه منابع ارزی وزارت علوم به این دانشجویان تعلق نمی گیرد.
> منصور غلامی ، وزیر علوم در حاشیه سومین نشست سراسری «دستیاران ویژه حقوق شهروندی دستگاه های اجرایی و اولین نشست رابطان حقوق شهروندی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها» در جمع خبرنگاران گفت : «وزارت علوم درباره تامین ارز برای دانشجویانی که با هزینه شخصی خود به دانشگاه های خارج از کشور رفته اند ، مسئولیتی نداشته و هیچ مبلغی از سهمیه منابع ارزی وزارت علوم به این دانشجویان تعلق نمی گیرد .
وزارت علوم صرفا نقش تایید مدارک تحصیلی آنها را دارد .
» وزیر علوم درباره تبدیل بورسیه های خارج به داخل گفت : «آیین نامه انتقال دانشجویان شاغل به تحصیل از خارج به داخل پیش از این نیز وجود داشته و براساس همین آیین نامه ، دانشجویان در هر مقطع تحصیلی می توانند به داخل انتقال یابند .
» غلامی افزود : «البته برای اینکه محدودیت های مالی برای دانشجویانی که در خارج از کشور تحصیل می کنند زود برداشته شود ، صرفا مدت زمانی را که خارج بوده اند به اندازه یک ترم کم خواهیم کرد ، لذا تغییری در آیین نامه به عنوان شروط انتقال داده نشده است . »