نمایش خبر
دنیای اقتصاد
> ایسنا نوشت : فریدون جعفری ، دستیار ویژه وزیر علوم در حقوق شهروندی در گفت وگو با «ایسنا» از الحاق یک تبصره به قانون سنجش و پذیرش دانشجو و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت : در صورت تصویب این تبصره الحاقی موانع و مشکلات بسیاری از دانشجویان ستاره دار برای تحصیل در دانشگاه ها حل خواهد شد و تنها معیار گزینش دانشجو توانمندی های علمی می شود .
جعفری گفت : این تبصره 18 شهریورماه 97 به تصویب هیات وزیران رسیده است و منتظر تصویب نهایی آن در مجلس شورای اسلامی هستیم .
> حل مشکل دانشجویان ستاره دار؛ به زودی ایسنا نوشت : فریدون جعفری ، دستیار ویژه وزیر علوم در حقوق شهروندی در گفت وگو با «ایسنا» از الحاق یک تبصره به قانون سنجش و پذیرش دانشجو و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت : در صورت تصویب این تبصره الحاقی موانع و مشکلات بسیاری از دانشجویان ستاره دار برای تحصیل در دانشگاه ها حل خواهد شد و تنها معیار گزینش دانشجو توانمندی های علمی می شود .
جعفری گفت : این تبصره 18 شهریورماه 97 به تصویب هیات وزیران رسیده است و منتظر تصویب نهایی آن در مجلس شورای اسلامی هستیم .
کلمات کلیدی : حقوق دانشجو قانون مجلس شورای اسلامی حل.