نمایش خبر
شهروند
> وزیرعلوم گفت : می توانیم رشته های تحصیلی و مقاطعی در حوزه حقوق شهروندی داشته باشیم که در دست بررسی است .
> منصور غلامی امروز در سومین نشست سراسری دستیاران ویژه حقوق شهروندی دستگاه های اجرایی و اولین نشست رابطین امور حقوق شهروندی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها گفت : وزارت علوم برای اینکه در توسعه حقوق شهروندی فعال تر عمل کند برنامه دارد .
وی افزود : وزارت علوم در آموزش و تربیت جوانانی که یک دوره از زندگی خود را در دانشگاه ها طی می کنند ، برنامه دارد تا این جوانان را با آموزش هایی که دارد آماده کند تا بتوانند نقش اثرگذاری در حوزه حقوق شهروندی داشته باشند .
غلامی ادامه داد : در این زمینه می توان دو واحد اختیاری در حوزه حقوق شهروندی تعریف کرد .
همچنین در فعالیت های دانشجویی ، انجمن های دانشجویی ، کانون های دانشجویی و یا تشکل های اجتماعی دانشجویان در حوزه حقوق شهروندی می توانند فعالیت داشته باشند .
وزیر علوم اظهار داشت : همچنین می توانیم رشته های تحصیلی و مقاطعی در حوزه حقوق شهروندی داشته باشیم که این موضوع در دست بررسی است .
غلامی تصریح کرد : توجه و رعایت اجرای مصوبات حقوق شهروندی جزء بحث هایی است که در گروه های نظارت و ارزیابی و در نشست ها مطرح می شود و تلاش ما این است که در مجموعه های علمی و پژوهشی خود شرایطی را فراهم کنیم تا اساتید و محققان به منابع علمی حقوق شهروندی بیشتر دسترسی پیدا کنند .
وی از دیگر کارهایی که در این زمینه در حال انجام است ، به فراهم کردن منابع کتابخانه ای در حوزه شهروندی اشاره کرد و گفت : دانشگاه ها از خدماتی که در بخش های مختلف ارائه می دهند ، به حقوق شهروندی توجه داشته باشند .
وزیر علوم اظهار داشت : وزارت علوم در توسعه و تشویق مباحث حقوق شهروندی آمادگی دارد که با وزارتخانه های مختلف ، همکاری کند .
وی افزود : از سمینارهایی که در این حوزه انجام می شود وزارت علوم حمایت می کند .