نمایش خبر
اعتماد
> فریدون جعفری ، دستیار ویژه وزیر علوم در حقوق شهروندی : «یک تبصره به قانون سنجش و پذیرش دانشجو الحاق و به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است .
این تبصره 18 شهریورماه 97 به تصویب هیات وزیران رسیده است و منتظر تصویب نهایی آن در مجلس شورای اسلامی هستیم .
> در صورت تصویب نهایی لایحه الحاق تبصره به قانون سنجش و پذیرش دانشجو تنها معیار گزینش دانشجو در دانشگاهای کشور فقط صلاحیت ها و تخصص های علمی خواهد بود و دیگر هیچ عاملی نمی تواند مانع گزینش دانشجویان در دانشگاه ها شود .
با تصویب لایحه فوق مشکل بسیاری از دانشجویان ستاره دار رفع و امکان تحصیل آنها در دانشگاه ها فراهم خواهد شد .
این لایحه برای دانشجویانی که مجرم یا مشکلات محکومیتی داشته باشند تاثیر ندارد ، اما دانشجویانی که ستاره دار هستند یا به دلیل فعالیت های سیاسی در صرف ادعا برای تحصیل با مشکلاتی مواجه شده اند ، مشکل شان حل خواهد شد .
» ایسنا.