نمایش خبر
آرمان امروز
> دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی گفت : دانشجویان باید بتوانند در فضای امن و به دور از نگرانی هایی که هم اکنون حاکم است ، درس شان را بخوانند و فعالیت اجتماعی داشته باشند .
> آرمان به گزارش آرمان به نقل از ایلنا ، شهیندخت مولاوردی (دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی)در خصوص رفع چالش های حقوقی دانشجویان گفت : در چارچوب دیدگاه و کارکردی که رئیس جمهور و دولت دوازهم دارند ، بار ها تکرار شده است که به دنبال فضایی امن در دانشگاه ها هستیم و نه فضای امنیتی .
این مباحث قابل پیگیری است و تا جایی که من در جریان هستم ، در دستور کار وزارت علوم قرار دارد .
مولاوردی افزود : به صورت موردی این موارد به حوزه ما منعکس می شود و ما هم آن را پیگیری می کنیم ، به این دلیل که رسیدگی به آن ها دغدغه دولت است و می خواهیم به آن وضعیتی برسیم که دانشجویان ما در یک فضای امن و به دور از نگرانی هایی که هم اکنون حاکم است ، بتوانند درس شان را بخوانند و فعالیت اجتماعی داشته باشند .
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی در واکنش به اینکه چرا همه دانشجویان فضای امنی را برای بیان انتقاد در دانشگاه احساس نمی کنند ، اظهار داشت : رسیدگی به این موارد یک برنامه مدون می خواهد که در دستور کار است ، یعنی هم دولت ، هم وزارت علوم و هم ما به جد این مساله را پیگیری می کنیم .
بالاخره در این زمینه از ما مطالباتی دارند که باید پیگیری شود .
هر آنچه که ما به صورت موردی منعکس کردیم به نتایج خوبی از پیگیری ها رسیدیم ، ولی هنوز آن چارچوب کلی و آن برنامه مشخصی که بتواند این وضعیت را دگرگون کند ، نداریم و امیدواریم تفاهم نامه ای که میان ما و وزارت علوم امضا شده ، بتوانند در تحقق این امر کمک کنند .
مولاوردی درباره چالش هایی که دانشجویان به خاطر اعتراض ها و بیان نقطه نظرات و انتقادات خود در دانشگاه با آن مواجه هستند ، توضیح داد : سال هاست سازوکارهای مختلفی را که مورد تایید مقام معظم رهبری بوده ، پیش گرفته ایم .
گا ها کرسی های آزاداندیشی نیز فعالیت های خوبی انجام داده اند و کارهایی را پیش برده اند ، اما هنوز انتظارمان برآورده نشده است .
وی خاطرنشان کرد : باید با کمک های فکری و علمی دانشگاه ها ، اساتید و دانشجویان برای برون رفت کشور از آسیب های اجتماعی و بحران ها همکاری کرد تا با مسائلی که کشور را درگیر خود کرده ، مقابله کنیم ، اما این هنوز برآورده نشده است که بخشی از آن به دانشگاه و بخشی هم به اتفاقاتی که در حال رخ دادن است برمی گردد ، زیرا این اتفاقات به نوعی سد راه می شود تا نتوان از ظرفیت های موجود بهره برداری کرد .
او ادامه داد : یک ابتکاری که به تازگی شکل گرفته و ایده معاون اول رئیس جمهور هم بوده است؛ مراکز بررسی های علمی و فکری در دانشگاه ها برای سیاست گذاری و تصمیم سازی عمومی در مباحث استراتژیک و راهبردی است تا کمک کنند حساسیت ها کمتر و آن انتظاری که داریم ، برآورده شود .
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی در خصوص مشکلات صنفی دانشجویان از جمله انتقاد از وضعیت خوابگاه ها ، کیفیت غذاهای دانشگاه و .
گفت : این مشکلات همیشه بوده است .
سازوکار جدید رابطین حقوق شهروندی در دانشگاه ها می توانند ، حل مشکلات را تسریع کند .
بالاخره در این شرایط باید به هر وسیله ای که می توانیم متوسل شویم تا بتوانیم به نتایج مطلوب دست یابیم .