نمایش خبر
تعادل
> وزیر علوم با بیان اینکه بودجه پژوهشی وزارت علوم محدود است ، گفت : آمادگی داریم کارهای تحقیقاتی دانشگاهی را با تمام سازمان ها به مرحله اجرایی برسانیم .
> وزیر علوم با بیان اینکه بودجه پژوهشی وزارت علوم محدود است ، گفت : آمادگی داریم کارهای تحقیقاتی دانشگاهی را با تمام سازمان ها به مرحله اجرایی برسانیم .
به گزارش مهر ، منصور غلامی وزیر علوم در حاشیه نشست مدیران دفاتر ارتباط با صنعت دانشگاه ها و مراکز پژوهشی در جمع خبرنگاران خاطرنشان کرد : در دانشگاه های بزرگ خوشه های علمی ایجاد شده که مباحث علمی را تحلیل می کنند و به وزرا و دولت انتقاد می دهند .
این خوشه ها بخشی اقتصادی ، بخشی علمی و .
هستند که جلسه با معاون اول صحبت در خصوص این خوشه های علمی بود .
وزیر علوم در خصوص بودجه پروژه های علمی و دانشگاهی افزود : در جلسه با معاون اول به اعداد و ارقام بودجه های پژوهشی توجه شد به عنوان مثال بودجه برای احیای تالاب انزلی در حدود هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد .
غلامی با اشاره به بودجه کل وزارت علوم گفت : این بودجه زیاد نیست اما آمادگی داریم در وزارت علوم کارهای تحقیقاتی دانشگاه ها را با تمام سازمان ها در میان بگذاریم تا به مرحله اجرایی شدن برسد .
وی با بیان اینکه بودجه کل وزارت علوم مانند سال گذشته ضعیف است گفت : این بودجه کفایت ندارد اما با وجود مشکلات بودجه ای کشور اعتراضی نمی کنیم .