نمایش خبر
> گروه جامعه : دبیرکل شواری عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی موجب می شود افراد با معدل پایین به دانشگاه راه پیدا کنند ، گفت : پیش بینی ما این است که پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی سبب شده کسانی که معدل کمتر دارند یا احتمال قبولی در کنکور را نمی دهند وارد دانشگاه شوند و مشکلات تا حدی تقلیل پیدا کند .
> مهدی نوید ادهم (دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش) در خصوص اظهارات وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی مبنی بر به حداقل رسیدن تبلیغات کلاس های کنکور و کتب کمک آموزشی در تلویزیون گفت : امیدواریم که همینطور باشد و این تبلغات به حداقل به برسد ، زیرا یکی از مشکلات ما تبلیغات رسانه ای است که به تب کنکور دامن می زد .
ادهم در خصوص تاکید رهبری در راستای به حداقل رسیدن تبلیغات کتب کمک آموزشی و کلاس های کنکور در رسانه ملی گفت : تبلیغات کلاس های کنکور و کتب کمک آموزشی کمتر شده و امیدوارم تبلیغات آسیب زا به حداقل برسد .
دبیرکل شواری عالی آموزش و پرورش درباره مقاومت سازمان سنجش در برابر حذف شدن کنکور گفت : قانون حذف کنکور دو بار تغییر کرد و دوستان ما در سازمان سنجش مدعی هستند که چون شرایط آماده نبوده است نتوانستند قانون را اجرا کنند اما ادعای کارشناسان آموزش و پرورش این است که اتفاقا شرایط هم آماده بوده است ، مثل شرایطی که برای سوابق تحصیلی آماده بوده است .
برخی از دست اندرکاران به روشی غیر از روش کنکور موجود اعتقاد نداشتند ، لذا به هر طریقی که می شد از اجرای قانون طفره رفتند تا به این مرحله رسیدیم .
وی ادامه داد : در حال حاضر بیان شده است که می توان 85 درصد دانشجویان را بر اساس سوابق تحصیلی پذیرش کرد .
البته پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی بیشتر در دانشگاه های غیردولتی ، شبانه روزی ها ، پیام نور و .
است .
در صورتی که صراحت قانون حذف کنکور به این صورت است که اگر برای پذیرش در کنکور کسب 100 نمره قابل قبول است ، باید 85 نمره بر اساس پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی و 15 نمره هم بر اساس نمره ای باشد که از کنکور کسب می کنند و امیدواریم به این سمت بروند .
نوید ادهم در خصوص پذیرش دانشگاه هایی که بر اساس سوابق تحصیلی دانشجو جذب می کنند ، گفت : اقدام خوبی که اکنون سازمان معاونت آموزشی وزارت علوم انجام داده این است که قرار است قبل از زمان برگزاری کنکور آن رشته ها و دانشگاه هایی که می توانند با سابقه هایی تحصیلی جذب داشته باشند را اعلام کنند .
تا بر این اساس داوطلبان به صورت اختیاری با آن معدلی که دارند برای ثبت نام اقدام کنند ، سپس در فاصله ای یک ماهه کنکور برگزار شود .
دبیرکل شواری عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی موجب می شود افراد با معدل پایین به دانشگاه راه پیدا کنند ، گفت : پیش بینی ما این است که پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی سبب شده کسانی که معدل کمتر دارند یا احتمال قبولی در کنکور را نمی دهند وارد دانشگاه شوند و مشکلات تا حدی تقلیل پیدا کند .
او در این باره اظهار داشت : پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی گامی برای اجرای قانون حذف کنکور خواهد بود اما ای گام خیلی محتاطانه است و در همان مسیر رخ می دهد .
من از حسن تدبیری که معاونت آموزشی وزارت علوم اعلام کرده استقبال می کنم و نظرم در این باره مثبت است .