نمایش خبر
روزنامه آفرینش
> صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ، مبالغ مصوب ترمی 24 وام دانشجویی را برای نیمسال دوم سال تحصیلی 98 97 اعلام کرد .
> صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ، مبالغ مصوب ترمی 24 وام دانشجویی را برای نیمسال دوم سال تحصیلی 98 97 اعلام کرد .
صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم مبالغ مصوب 24 وام دانشجویی را به صورت ترمی در نیمسال تحصیلی دوم سال تحصیلی 98 97 اعلام کرد .
دانشجویان مستعد کم بضاعت در اولویت قرار دارند .
انواع وام هایی که در نیمسال دوم سال تحصیلی 98 97 ارائه می شود شامل وام تحصیلی ، تحصیلی ممتاز و نمونه ، مسکن ، ضروری ، ضروری(خرید کتاب تخصصی) ، ضروری ممتاز نمونه ، ضروری مبتکر ، ضروری قهرمان ورزشی ، ضروری روشندل ، حوادث غیرمترقبه ، ودیعه مسکن ودیعه مسکن دانشجویان متاهل غیر ایرانی ، ودیعه مسکن مجردی ، تغذیه ، تحصیلی دانش هسته ای ، ضروری دانش هسته ای ، مسکن دانش هسته ای ، زیارت عتبات عالیات کشور عراق ، ازدواج ، شهریه دانشگاه های دولتی و پیام نور ، شهریه غیرانتفاعی ، شهریه دانشگاه آزاد ، شهریه دانشگاه جامع علمی کاربردی ، و ویژه دکتری می شود .
ثبت نام بر اساس این گزارش ، مبلغ وام تغذیه برای تمام مشمولان به تفکیک دانشجویان خوابگاهی و غیر خوابگاهی ، هرساله بر مبنای نرخ ژتون غذا و تعداد وعده های مصرفی دانشجویان تعیین می شود .
سامانه دانشجویی (پورتال) برای ثبت تقاضای دانشجویان تا پایان نیمسال تحصیلی فعال است ، ضروری است تمام متقاضیان نسبت به ثبت تقاضای خود در سامانه اقدام کنند .
با توجه به سیاست های جدید صندوق رفاه در سال تحصیلی 98 97 دانشجویان دانشگاه های آزاد ، غیرانتفاعی ، و علمی و کاربردی مطابق نیمسال جاری جهت وام شهریه به بانک های مورد تعهد صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم معرفی می شوند و صرفا از طریق بانک مذکور می توانند وام شهریه دریافت کنند .