نمایش خبر
فناوران
> در نشست مشترک مجمع تشکل های دانش بنیان ایران با کارگروه چرخه نوآوری مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پیشنهاد شد ، نقش شرکت های دانش بنیان در سند الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور در افق 50 سال آینده ، پررنگ تر ترسیم شود .
> در نشست مشترک مجمع تشکل های دانش بنیان با مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مطرح شد نقش اقتصاد دانش بنیان در افق 50 ساله پررنگ تر شود در نشست مشترک مجمع تشکل های دانش بنیان ایران با کارگروه چرخه نوآوری مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پیشنهاد شد ، نقش شرکت های دانش بنیان در سند الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور در افق 50 سال آینده ، پررنگ تر ترسیم شود .
فناوران پیرو تدوین سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ، که در آن مبانی و آرمان های پیشرفت و افق مطلوب کشور در پنج دهه آینده ترسیم و تدابیر موثر برای دستیابی به آن طراحی شده است؛ مقام معظم رهبری دستگاه ها ، مراکز علمی ، نخبگان و صاحب نظران را به بررسی عمیق ابعاد مختلف سند تدوین شده و ارائه نظرات مشورتی جهت تکمیل و ارتقای این سند بالادستی فراخواندند .
در نشست مشترکی که با حضور سالار آملی قائم مقام وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در امور بین المللی و رییس کارگروه چرخه نوآوری مرکز ، حجت الاسلام یوسف زاده دبیر اندیشکده مبانی مرکز الگو ، محمدجواد قاسمی سرپرست دبیرخانه کارگروه چرخه نوآوری ، افشین کلاهی رییس مجمع تشکل های دانش بنیان و محمدرضا کمپانی نماینده مجمع در کارگروه چرخه نوآوری و اعضای مجمع تشکل های دانش بنیان ایران برگزار شد؛ بند های اقتصادی تدابیر تدوین شده برای دستیابی به پیشرفت در افق 1444 مورد نقد و بررسی قرار گرفت .
در ابتدای نشست قاسمی با قدردانی از هیات مدیره مجمع تشکیل های دانش بنیان ، به تشریح فرآیند تهیه و تدوین سند الگوی پایه و نشست های بازنگری پرداخت .
سپس دبیر اندیشکده مبانی مرکز الگو به تشریح مبانی الگوی پیشرفت پرداخت و گفت : نخستین بار است که برای تهیه یک سند ، مرکزی تاسیس شده است تا با تمرکز و کار تخصصی طبق فرمایش مقام معظم رهبری به تدوین سند پرداخته شود .
اقتصاد دانش بنیان موتور محرک تولید و پیشرفتعلی عماری اله یاری که در این نشست به عنوان سخنگوی مجمع تشکل های دانش بنیان ایران حضور داشت ، نظرات و دیدگاه های بخش خصوصی را در جهت تکمیل و ارتقای این سند بالادستی به اطلاع حاضران رساند .
او گفت : سند الگوی پیشرفت در مقایسه با سندهای توسعه در دنیا از جنبه مبانی و زیرساخت بسیار قوی تر است ولی باوجود این نقطه قوت ، در بخش اجرا از کاستی هایی برخوردار است و متاسفانه موتوری که بتواند مبانی نظری را به فعلیت تبدیل کند در کشور وجود ندارد .
باید نقش کارآفرینان در این سند پررنگ تر دیده شود .
کارآفرینی ارتباط مستقیمی با تولید و سپس پیشرفت دارد .
حتی توسعه بین المللی نیز با پیشرفت بومی میسر خواهد شد .
در بند 11 تدابیر به مساله تولید ثروت آمده است که پیشنهاد می دهیم میان انباشت ثروت برای افراد و تولید ثروت مبتنی بر ارزش از سوی صاحب نظران و نهادهای علمی در جامعه تفکیک صورت پذیرد .
وی اضافه کرد : در بند 17 تدابیر نیز به "ارتقای دانش پایه و توسعه شبکه های علم ، فناوری و نوآوری با همکاری متقابل موسسات علمی و پژوهشی ، صنایع و دولت در فرآیند تولید کالا و خدمات" اشاره شده و به طورکلی در سند بر دولت و نقش آن بسیار تاکید شده است ولی ما پیشنهاد می کنیم به جای دولت با اعتماد به بخش خصوصی به آن ها نقش محوری داده شود .
وی همچنین گفت : بند 22 یکی از بهترین بندهایی است که به موتور اجرایی اقتصاد کشور یعنی اقتصاد دانش بنیان اشاره دارد .
در تکمیل این بند نیز پیشنهاد می کنیم ، بندی به این شرح به تدابیر افزوده شود : "توسعه و توانمندسازی بخش خصوصی جهت تحویل‎گیری وظایف جاری دولت تا سرحد امکان و الزام دولت به بازگشت به وظایف اصلی نظارتی و حمایتی اش و واگذاری فعالیت های اقتصادی شامل تولید ، عرضه کالا و خدمات به بخش خصوص توانمند شده .
"وی گفت : در بند 23 که به مقوله عدالت در ساختار قانونی نظام بانکی پرداخته است پیشنهاد می کنیم نگاه ویژه ای با احتساب شرایط بخش خصوصی و شرکت های دانش بنیان که همه از کارآفرینان و فن آفرینان هستند ، لحاظ شود .
اله یاری افزود : در بند 30 که بر توانمندسازی مناطق محروم تاکید شده است پیشنهاد می شود با حمایت ، تشویق و ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی و شرکت های دانش بنیان شرایط سرمایه گذاری این بخش در مناطق محروم فراهم شود .
در پایان نیز سه بند جهت افزودن به تدابیر تدوین شده از سوی مجمع تشکل های دانش بنیان ایران پیشنهاد شد .
بند نخست به "شناسایی ، ارزیابی و انتخاب و توسعه دانش و علوم پایه موردنیاز در کلیه بخش های فناوری محور توسط بخش خصوصی و صرفا با حمایت های دولت به عنوان شتاب دهنده" پرداخته است .
اله یاری در این خصوص افزود : حجم بالایی دانش و علم در کشور تولیدشده است که تاکنون برای نگاه داشت آن ها حمایتی صورت نگرفته است درحالی که می توانستند در چرخه ثروت آفرینی برای کشور موثر باشند .
حفظ و نگاه داشت این دانش نیازمند صرف هزینه و توسعه زیرساخت هاست .
وی افزود : بند بعدی پیشنهادی بر حفاظت از دانش بومی تاکید دارد و به این شرح است : "توسعه زیرساخت و رویه های حفظ و مستندسازی و نگهداشت دانش های موجود بومی شده یا در حال اکتساب مبتنی بر روش شناسی تخصصی مدیریت دانش به منظور تکرارپذیری و حفاظت از دانش بومی شده .
"لزوم تفکیک دو مفهوم کارآفرینی و تولید ثروت ناشی از دانش بومی با ثروت اندوزی کاسب کارانه موضوع آخرین بند پیشنهادی مجمع تشکل های دانش بنیان است .
"بازتعریف نقش و جایگاه کارآفرینان به عنوان تولیدکنندگان اصلی ثروت و ارزش در جامعه اسلامی و انفکاک این نقش و جایگاه ثروت اندوزی کاسب کارانه .
"در پایان نشست نیز محمدرضا کمپانی عضو مجمع تشکل های دانش بنیان ایران و دبیر کل اتحادیه صادرکنندگان تجهیزات پزشکی به جمع بندی مباحث اعلام شده پرداخت و افزود : رعایت اصول پایه پیش نیاز تدوین یک الگوی بلندمدت برای بازه زمانی نیم قرن است .
تنها راه تمکین قوانین موجود است تا بتوانیم الگوی پیشرفت مناسبی را با اتکا به قوانین مصوب مجلس تدوین کنیم .
البته لازمه آن یافتن راه هایی برای اجرای قوانین است .