نمایش خبر
روزنامه آفرینش
> مهم ترین برنامه ها و اولویت های وزارت علوم در حوزه های آموزشی ، پژوهشی ، دانشجویی ، بین الملل و .
> مهم ترین برنامه ها و اولویت های وزارت علوم در حوزه های آموزشی ، پژوهشی ، دانشجویی ، بین الملل و .
برای سال 98 اعلام شد .
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، مهم ترین هدف و برنامه مجموعه آموزش عالی کشور برای ترسیم آینده ای بهتر و درخشان تر ، آموزش وپرورش جوانان و آماده کردن آنان برای اداره بهتر کشور است .
بر همین اساس در سال 98 وزارت علوم تحقیقات و فناوری تغییراتی را در برنامه ها و اهداف خود متناسب با اقتضائات جدید جامعه ایجاد کرده است که برخی از این برنامه ها در حوزه های مختلف به شرح زیر است : تعیین تکلیف اعزام بورسیه ها در سال جاری مجتبی صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم نیز مهم ترین برنامه های این وزارتخانه در بخش دانشجویی را ، برگزاری فرصت مطالعاتی دانشجویان مقطع دکتری ، ارتقای خوابگاه های دانشجویی رتبه سه ، ارتقای سطح آشپزخانه ها ، افزایش وام شهریه و وام ضروری ، ارتقای سطح زیربنایی فضاهای ورزشی دانشجویان ، تعیین تکلیف اعزام بورسیه ها و تعیین تکلیف ارز دانشجویی برای شش ماه اول سال 98 عنوان کرد .
ارتقای سلامت روان با تأکید بر حوزه های فناوری نوین مرکز مشاوره وزارت علوم نیز برای سال جدید برنامه هایی را پیش بینی کرده است که بیشتر بر استفاده از فناوری ها تکیه دارد بدین منظور می توان به اجرای طرح جامع با رویکردهای پیشگیرانه و مداخله جویانه جهت ارتقای سلامت روانی اجتماعی دانشجویان ، استفاده از برنامه های سلامت روان دیجیتال ، ارتقای سلامت روان با تأکید بر حوزه های فناوری نوین ، توانمندتر کردن مراکز مشاوره ، تجهیز خوابگاه ها به اتاق مشاوره ، نظارت بیشتر بر همیاران ، بها دادن بیشتر به استارت آپ ها و اپ های جدید ، تمرکز بیشتر بر آسیب های استخراج شده از طرح پایش اشاره کرد .
ابلاغ چهار آئین نامه جدید به دانشگاه ها هم زمان با آغاز سال جدید حوزه معاونت آموزشی وزارت علوم نیز برنامه های جدیدی را برای سال جاری پیش بینی کرده است که می توان به ابلاغ چهار آئین نامه «راه اندازی و ارزشیابی دوره دکتری تخصصی» ، «روش پذیرش دانشجوی خارجی و دانشجویان ایرانی انتقالی از خارج» ، «آیین نامه تجمیع داوطلبانه مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی» و «بخشنامه برنامه دهه سرآمدی آموزش» به دانشگاه ها هم زمان با آغاز سال جدید و در راستای تحقق گام دوم انقلاب اشاره کرد .
حذف تکمیل ظرفیت از سال جاری مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزیر علوم مهم ترین برنامه های معاونت آموزشی را ساماندهی آموزش عالی ، پیاده سازی آمایش آموزش عالی هم در جهت ساماندهی و هم در جهت مأموریت گرایی ، حذف تدریجی کنکور ، کیفی سازی دانشگاه ها و حذف تکمیل ظرفیت در سال جاری عنوان کرد .
اجرای فرصت مطالعاتی اساتید در صنعت از سال 98 حوزه معاونت پژوهشی وزارت علوم برای توسعه و تقویت ارتباط دانشگاه ها با صنعت و جامعه و حل مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور برنامه ای را پیش بینی کرده است که از سال جاری اجرایی می شود .
بر اساس این برنامه اعضای هیئت علمی جوان کشور باید حداقل 6 ماه دوره های تخصصی مربوط به دروسی که خوانده اند را در صنعت بگذرانند .
این دوره ها به صورت نیمه وقت و یا تمام وقت خواهد بود و برای تغییر شرایط استخدامی آنان الزام آور است .
این طرح برای سایر اعضای هیئت علمی با مشوق هایی که توسط دانشگاه ها ایجاد می شود به عنوان امتیاز مثبت برای آنان تلقی می شود .
تقاضامحور کردن پروژه های تحصیلات تکمیلی علوم انسانی همچنین از دیگر برنامه هایی که در حوزه معاونت پژوهشی در سال جاری اجرایی می شود ، تقاضامحور کردن پروژه های تحصیلات تکمیلی علوم انسانی است که پیش نویس آئین نامه تقاضامحور کردن آن تهیه شده و امسال نهایی خواهد شد .
از دیگر اهداف معاونت پژوهشی وزارت علوم حمایت از پارک های علم و فناوری و افزایش آن ها خواهد بود .