نمایش خبر
خراسان
> ادامه بحث ها درباره مدرک تحصیلی نوبخت از تایید وزارت علوم تا تشکیک «دادپی» حرف و حدیث ها درباره مدرک تحصیلی نوبخت ، دیروز نیز ادامه یافت.
> ادامه بحث ها درباره مدرک تحصیلی نوبخت از تایید وزارت علوم تا تشکیک «دادپی» حرف و حدیث ها درباره مدرک تحصیلی نوبخت ، دیروز نیز ادامه یافت .
درحالی که برخی در اصل داشتن مدرک دکترای نوبخت و برخی دیگر در داشتن دکترای اقتصاد توسط وی تشکیک کرده اند ، وزارت علوم از تایید مدرک دکترای وی در سال 1389 از سوی این وزارتخانه خبر داد .
با این حال علی دادپی ، یکی از اقتصاددانان مطرح ، از بررسی سایت دانشگاه محل تحصیل نوبخت خبر داد و اعلام کرد که این دانشگاه رشته اقتصاد ندارد و مدرک نوبخت احتمالا مرتبط با رشته تحصیلی بازرگانی است .
به گزارش ایسنا ، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری در اطلاعیه ای اعلام کرد : «به دنبال استعلام برخی رسانه ها در مورد اصالت و اعتبار مدرک تحصیلی دکترای جناب آقای دکتر محمد باقر نوبخت موضوع توسط اداره کل ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور بررسی و مشخص شد که با توجه به سوابق موجود در پرونده ارزشیابی مدرک تحصیلی ایشان ، صحت تعلق و صدور مدرک دکترای آقای دکتر نوبخت ، به تأیید سفارت جمهوری اسلامی ایران در انگلستان رسیده و در دی ماه سال 1389 مورد ارزشیابی این وزارتخانه قرار گرفته و به عنوان دکترا در رشته اقتصاد تأیید شده است .
اعتبار دانشگاه محل تحصیل ایشان نیز تأیید شده است .
» این در حالی است که علی دادپی اقتصاددان و فارغ التحصیل دکترای اقتصاد از دانشگاه وسکانسن آمریکا در واکنش به حواشی درباره مدرک تحصیلی محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه نوشت : دکتر سوری سوال به جایی پرسیده است که باید آن را پرسید .
معیار تایید مدرک چیست؟ لینک دانشگاه غرب اسکاتلند و اطلاعات مدارک و درجات دانشگاهی موجود است و ضمیمه .
دنبال درس اقتصاد در این دانشگاه گشتم و چنین درسی در این دانشگاه ارائه نمی شود .
حالا نباید پرسید مدرک دکترای اقتصاد از کجا آمده است؟ آیا مدرک دیگری بوده است و معادل دکترای اقتصاد ارزیابی شده است؟ وی در ادامه سخنان خود بیان کرده است : درس هایی که در این دانشگاه ارائه می شود شامل درس اقتصاد نیست و مربوط به رشته بازرگانی است .
پیش از این محمد طبیبیان و داوود سوری نیز تشکیک هایی درباره مدرک نوبخت مطرح کرده بودند .
دکتر محمد طبیبیان ، اقتصاددان مطرح کشور در واکنش به تایید و تکذیب ماجرای مدرک نوبخت نوشته بود : می توانستند به سادگی کپی مدرک تایید شده وزارت علوم را نشان بدهند و ابهام زدایی کنند .
این جانب بر آن شدم تا همان سایت را نگاه کنم .
عکس ایشان در سایت دانشگاه وجود دارد .
اما در فهرست فارغ التحصیلان دانشگاه که در همان سایت زیر کلید قرمز رنگ ظاهر می شود نه برای سال ٢٠٠٥ بلکه سال قبل و بعد هم اطلاعاتی درباره ایشان نیست .
محل جست وجو هم نه برای نام ایشان و نه فارغ التحصیلان ایرانی نتیجه ای به دست نمی دهد .
در جست وجوی سال های قبل مورد جالبی هم بود عکس یکی از فارغ التحصیلان آن دانشگاه .
علامت انگشتان فرد علامت یک بی تربیتی شناخته شده است .
هیچ دانشگاه معتبری اجازه چنین کاری را نمی دهد .
نکته دیگر متنی است که در اینترنت به عنوان پایان نامه ایشان منتشر شده که اگر صحت داشته باشد ، واقعا نگفتنی است .
این مطلب در خور توجه و بررسی جدی از طرف مقامات مسئول است اگر جعلی بودن مدرک اثبات شود ایشان باید با مسئولیت عواقب آن روبه رو شود اگر هم مدرک ایشان معتبر است طبعا ابهام زدایی شود .