نمایش خبر
موج نیوز
20:28
> صندوق های پژوهش و فناوری به عنوان عامل صندوق نوآوری و شکوفایی خواهند بود ، به گونه ای که تامین مالی از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی صورت خواهد گرفت .
> به گزارش خبرگزاری موج یزد ، علی وحدت رئیس صندوق نوآوری در مراسم رونمایی از برنامه های صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق های پژوهش و فناوری با حضور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری برگزار شد ، از اختصاص پنج هزار میلیارد ریال خط اعتباری به 12 صندوق پژوهش و فناوری کشور خبر داد که سهم صندوق یزد از این میزان 540 میلیارد ریال بوده است .
در این طرح ، صندوق های پژوهش و فناوری به عنوان عامل صندوق نوآوری و شکوفایی خواهند بود ، به گونه ای که طرح ها را بررسی و ارزیابی نموده و بعد از انعقاد قرارداد و همزمان با انجام نظارت بر طرح ها ، تامین مالی از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی صورت خواهد گرفت .
همچنین 2160 میلیارد ریال به صورت تسهیلات مستقیم به 12 صندوق کشور اعطا شده که سهم صندوق یزد از این مقدار ، 270 میلیارد ریال بوده است .
با این تسهیلات صندوق های پژوهش و فناوری می توانند نسبت به اعطای تسهیلات به شرکت ها و یا سرمایه گذاری اقدام نموده و در راستای اساسنامه خود فعالیت داشته باشند .
گفتنی است ، صندوق پژوهش و فناوری استان یزد از سال 85 در پارک علم و فناوری یزد فعالیت خود را آغاز نموده و در سال 95 به عنوان صندوق برتر کشور انتخاب شد .