نمایش خبر
واحد مرکزی خبر
20:20
> به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ سید سلمان سامانی قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان ها با اشاره به بررسی تبصره مربوط به مدرک تحصیلی لازم برای شرکت در انتخابات در قالب طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز سه شنبه 20 فروردین خانه ملت در صحن علنی گفت : علیرغم آنکه اعتقاد داریم یک دوره نمایندگی مجلس قطعاً دانش و مهارت قانون گذاری را در افراد ارتقا می دهد ، اما اگر مجلس با حذف این تبصره به جامعه این پیغام را بدهد که نمایندگان مجلس بین خود و دیگران تفاوت و تبعیض قائل نیستند و شروطی که برای کاندیداتوری مجلس قائل شده اند برای همگان یکسان است به اعتماد و نگاه مثبت جامعه به خانه ملت خواهد افزود.
> به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ سید سلمان سامانی قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان ها با اشاره به بررسی تبصره مربوط به مدرک تحصیلی لازم برای شرکت در انتخابات در قالب طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز سه شنبه 20 فروردین خانه ملت در صحن علنی گفت : علیرغم آنکه اعتقاد داریم یک دوره نمایندگی مجلس قطعاً دانش و مهارت قانون گذاری را در افراد ارتقا می دهد ، اما اگر مجلس با حذف این تبصره به جامعه این پیغام را بدهد که نمایندگان مجلس بین خود و دیگران تفاوت و تبعیض قائل نیستند و شروطی که برای کاندیداتوری مجلس قائل شده اند برای همگان یکسان است به اعتماد و نگاه مثبت جامعه به خانه ملت خواهد افزود .
وی افزود : با رأی مجلس تبصره ای که به نمایندگان مجوز داده بود سابقه یک دوره نمایندگی مجلس در زمان ثبت نام در انتخابات به عنوان یک مقطع تحصیلی برای آن ها لحاظ شود ، حذف شد که اقدام بسیار پسندیده ای بود .
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان ها تاکید کرد : بر اساس این مصوبه تمامی افرادی که قصد دارند برای نخستین بار و یا نمایندگان فعلی و پیشین مجلس که می خواهند برای ثبت نام در انتخابات مجلس اقدام کنند باید دارای مدرک کارشناسی ارشد یا معادل آن باشند .
سامانی گفت : مدرک تحصیلی برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس مورد قبول است که مورد تایید یکی از 3 مرجع وزارت علوم ، وزارت بهداشت و یا حوزه های علمیه باشد .
نمایندگان خانه ملت در نهایت با پیشنهاد حذف این تبصره موافقت کرده و مستثنی بودن نمایندگان در برخورداری از مدرک کارشناسی ارشد در زمان ثبت نام در انتخابات مجلس را ملغی کردند .