نمایش خبر
تابناک
09:50
> وزیر علوم گفت : در راستای تحقق تاکیدات رهبری در بیانیه گام دوم برنامه های توسعه علمی شفاف تر تدوین می شود.
> وزیر علوم گفت : در راستای تحقق تاکیدات رهبری در بیانیه گام دوم برنامه های توسعه علمی شفاف تر تدوین می شود .
به گزارش مهر ، منصور غلامی با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب گفت : ما در این رابطه دو مطلب را از فرمایشات مقام معظم رهبری پیگیری می کنیم .
وی ادامه داد : یکی الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت و دیگری هم توجه به بخش علم و فناوری که در بیانیه رهبری به آن اشاره شده است .
وزیر علوم افزود : نیاز است که برنامه های ما شفاف تر و در جهت ادامه رشد توسعه علمی تدوین شود و هم اینکه تاکید کنیم تأکیدات مقام معظم رهبری ما را برای رسیدن به اهدافمان بیش از پیش راسخ تر و حمایت می کند .
وی ادامه داد : ما در حوزه های علم و فناوری در بخش اول ، یعنی 40 سال انقلاب اسلامی حرکت خوبی داشته ایم و خوشبختانه حوزه های علم و فناوری مورد رضایت مقام معظم رهبری است .
برای همین ایشان تاکید کردند که نگذاریم رشد علمی کشور کند شود .
وزیر علوم با بیان اینکه اکنون باید یک برنامه قوی تری تدوین شود ، افزود : البته فقط اجرای این برنامه ها توسط وزارت علوم صورت می گیرد .
بخشی دیگر ، برنامه های حمایت کننده از این برنامه ها است .
اگر ما بدون پشتیبانی و حمایت سایر دستگاه های برنامه ریز باشیم ، شاید به تنهایی نتوانیم آنطور که باید عمل کنیم .
وی ادامه داد : امیدواریم همه دستگاه های ذیربط کنار وزارت علوم قرار گیرند تا بتوانیم تأکیدات رهبری را در گام دوم اجرایی کنیم .